design en vormgeving
PWO
Afgerond

Meubelwijzer: een ontwerptool voor flexibele meegroeimeubelen

  • Onderzoekers: Dirk van Gogh (projectcoördinator), Christophe Sonck, Viola van Rossum, Jolien Vandenbroele

2009 – 2012

Meubelen worden tot op heden ontworpen met een eenduidig specifieke vormgeving (strakke lijn, minimalistisch, fijn meubelbeslag,…) en hoofdzakelijk door de consument aangekocht voor een duidelijk gebruiksfunctie (stoelen, tafels, kasten,…). Eens dat de omgeving van de gebruiker verandert door een scheiding, of door op kot studerende kinderen, door samen te wonen of door opnieuw te huwen, enz… dient telkens de meubelbehoefte opnieuw te worden ingevuld. Het telkens opnieuw aanschaffen van meubelen is hierbij een hoge kost voor de consument. In de globale uitgave van een gezinsbudget staat de kostenplaats ‘meubelen’ op de 4de plaats. Tevens is het begrip “gezin” de voorbije 30 jaar sterk veranderd omdat vandaag de dag meer huwelijken worden beëindigd en eveneens 25% van de samenwonenden hun relatie stopt binnen de 8 jaar. Daarenboven moet de meubelbehoefte worden aangepast voor éénoudergezinnen, wedersamengestelde gezinnen, singles, enz… Het ontwerpen van meubelen wordt hierdoor in een nieuwe context geplaatst. De evolutie in de meubelsector gaat naar het aanbieden van pakketten van deelelementen die door de aankoper wordt samengesteld naar hun eigen behoeften, gebruiken en culturele expressie. Meubelontwerpers echter ontwerpen hoofdzakelijk vanuit esthetische overwegingen die men vaak opdringt aan de gebruiker. Om het mogelijk te maken optimale meubelontwerpen te genereren, zal een ontwerptoolbox worden ontwikkeld. Vanuit milieukundige, sociologische, vormelijke en methodologische invalshoek, worden diverse methodes met elkaar vergeleken en in verband gebracht met het meubelontwerpen. Na deze literatuurstudie, worden parameters opgesteld die, na testing en evaluatie ten velde, zullen leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe ontwerptoolbox voor meubelontwerpers. Methodes uit de productontwikkeling, sociologie en milieukunde zullen gecombineerd worden met de gangbare tot op heden onbeschreven methodes van het meubelontwerpen, waardoor een ‘tool’ als kennisproduct tot stand zal komen. In een finale eindfase wordt een publicatie (bv. een handboek) opgezet die de inhoud, werking en de toepassingen tot uitdrukking zal brengen. Dit zal een hulp betekenen voor de meubelfabrikant, de meubelontwerper en de vormgever van projectmeubilair.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.