film, fotografie en dramaautonome kunsten
Meerjarige projecten
Afgerond

Moments Before the Flood

  • Onderzoekers: Carl De Keyzer
  • Promotoren: Hans Op De Beeck

Onderzoeksproject in samenwerking met Magnum Photos.

2009 – 2012

De probleemstelling is gericht op een fotografisch onderzoek omtrent het risico van overstroming van de Europese kustlijnen tengevolge van de klimaatopwarming. Meer bepaald wordt een fotografisch onderzoek gepland over de latente spanning omtrent het mogelijk gevaar en de wijze waarop de bewoners dit ervaren. 

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.