klassieke muziek
Meerjarige projectenDoctoraal onderzoek
Afgerond

Muzikale complexiteit en menselijke grenzen

  • Onderzoekers: Lukas Huisman
  • Promotoren: Geert Dhondt (School of Arts), Daan Vandewalle (School of Arts), Marc Leman (Universiteit Gent, vakgroep Kunst-, Muziek, en Theaterwetenschappen), Luk Vaes (Orpheus Instituut)

2012 - 2016

 

Partituren van complexe 20e eeuwse solopianowerken kunnen nauwelijks tot niet te realiseren elementen bevatten. Deze problematiek komt in de werken van K. Sorabji, I. Xenakis, K. Stockhausen, B. Ferneyhough en M. Finnissy voor. In een inleidende historische situering, worden de tradities onderzocht waaruit componisten voortkomen die de grenzen van wat realiseerbaar is opzoeken. De vraag of complexe partituren kunnen worden herschreven als een ‘performing edition’, wanneer dit wenselijk is en wat de eventuele invloed op het eindresultaat is, wordt onderzocht vanuit een muziekanalytisch onderzoek. Naast courante muziekanalysemodellen, zoals thematische analyse en reeksanalyse, wordt ook een grafische analyse gemaakt om tot een beter begrip te komen van de gestiek en microgestiek in de onderzochte werken. Om te bepalen welke verschillende modellen van performing edition het beste effect op het eindresultaat hebben, worden MIDI-analyses gemaakt van uitvoeringen die relevante fragmenten van deze performing editions gebruiken. Het onderzoek vindt zijn neerslag in een dissertatie en artikels. In een artistiek luik wordt de kritische vraag gesteld in hoeverre de onderzoeksresultaten een artistieke meerwaarde betekenen. Alle onderzochte werken worden in enkele concerten gespeeld. Een van de werken, de meer dan twee uur durende Symphonic Nocturne van K. Sorabji, werd nooit eerder gespeeld. Van dit werk wordt met andere woorden de wereldcreatie gespeeld. Een editie van dit werk, die rekening houdt met de onderzoeksresultaten, wordt gepubliceerd bij het Sorabji archive. Dit onderzoeksproject wordt in de eerste plaats gevoerd vanuit de positie van uitvoerend muzikant met hoge onderzoekscapaciteiten, en in de tweede plaats als scheppend muzikant. De antwoorden op de vragen die in dit onderzoeksproject centraal staan, zijn relevant voor studenten en professionele uitvoerders die complexe hedendaagse solopianoliteratuur wensen uit te voeren, evenals voor componisten en uitgevers.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.