design en vormgeving
Meerjarige projecten
Afgerond

Een onderzoek naar fenomenologische kwaliteiten van designobjecten

  • Onderzoekers: Hilde Bouchez (projectcoördinator), Eva Van Regenmortel

2013 — 2017

Het onderzoek wens zich te verdiepen in de fenomenologische kwaliteiten van design. In navolging van een fenomenologische aanpak binnen de architectuur van o.a. Juhani Pallasmaa, willen de onderzoekers van dit project nagaan of een gelijkaardige aanpak zinvol is binnen het designveld. Een reeks karakteristieken worden getoetst aan het werk van Maarten Van Severen en binnen het oeuvre van verschillende nog levende hedendaagse designers. Daarnaast wordt gegeken of deze karakteristieken ook haalbaar zijn als methodiek binnen een bijzonder atelier in multimediale vorming, alvorens te besluiten met een publicatie en een tentoonstelling.  Het onderzoek kan een nieuwe uitdaging betekenen binnen een discipline in crisis.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.