autonome kunsten
Postdoctoraal onderzoek
Afgerond

Psychoanalytische Machines

  • Onderzoekers: Jerry Galle

2012 — 2018

Het project focust op volgende thema’s: (1) De impact van mechanisering op mentale processen, in het bijzonder op de verbeelding van (outsider)kunstenaars. (2) De wijze waarop machineverbeelding (verbeelding onder invloed van machines) bewust en onbewust werkt. (3) De wijze waarop elektronisch aangestuurde en mechanische apparaten mentale activiteiten simuleren maar tegelijk gevoelens van angst en onwezenlijkheid installeren bij de aanvankelijke ontvangst van hun producten. (4) De loskoppeling van subject en object in de hedendaagse interactie met elektronica in vergelijking met de vroege ontvangst van technische beelden, en het verband met het onwezenlijke gevoel dat daarbij optreedt. Het artistieke luik bestaat uit de constructie van twee artistieke, beeldproducerende ‘Psychoanalytische Machines’: (1) ‘Psychoanalytische Machine #1’: ontwerp van een betreedbare cameradoos die digitale en analoge kenmerken combineert. Als belangrijkste methode hergebruiken we oude, ‘vergeten’ beeldmethodes zoals geestenfotografie en camera obscura in combinatie met recente elektronische beeldapplicaties en zelf ontwikkelde digitale beeldsoftware. Zowel de constructie als de producten van de machine zijn autonome kunstwerken. (2) ‘Psychoanalytische Machines #2’: ontwerp en constructie van tekenrobots en software waarvan de werking gebaseerd is op automatische tekeningen en schriftuur van spirituele mediums en psychiatrische patiënten. De automatisering of programmering van het creatieve, mentale proces en het verband met artistieke resultaten staan centraal. Zowel de constructies van de tekenrobots als de producten van de machines zijn autonome kunstwerken.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.