autonome kunsten
Doctoraal onderzoek
Afgerond

De Vloek van Flaubert. Heilige tekst, goddeloos beeld: op zoek naar een verzoening

  • Onderzoekers: Joris Vermassen
  • Promotoren: Michael Borremans (School of Arts), Jürgen Pieters (Universiteit Gent, vakgroep Letterkunde)

2009 – 2016

In kinderboeken en stripverhalen vormen tekeningen een wezenlijk onderdeel van het verhaal; in literaire romans niet. Tekeningen worden er ervaren als hinderlijk voor de verbeelding, een visie die al verwoord werd door Gustave Flaubert. De onderliggende redenering is deze: een tekening verwijst naar dat ene concrete beeld; taal is indirecter en laat meer aan de verbeelding over. Maar is dat wel zo? Laat een tekening werkelijk te weinig aan de verbeelding over? De ontwikkeling van de graphic novel heeft heeft nochtans duidelijk gemaakt dat de tekening niet noodzakelijk het blok aan het been van de tekst hoeft te zijn. Dit project is een onderzoek naar een symbiose tussen literaire teksten en beelden, zowel in boekvorm als in de museale ruimte. Het theoretische luik zal 'The act of reading' van Wolfgang Iser als leidraad nemen om te analyseren wat er precies gebeurt bij het 'lezen' van een beeldtekst (= tekst+beeld).

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.