autonome kunsten
Doctoraal onderzoek
Afgerond

‘The Future of Yesterday can only become Present as Past’ : een onderzoek naar de wisselwerking tussen de architectuur van wereldtentoonstellingen en een ruimtelijke vorm van fotografie

  • Onderzoekers: Ives Maes
  • Promotoren: Luc Deleu (School of Arts HoGent); Guy Chatel (Universiteit Gent, vakgroep Architectuur & Stedenbouw)

2012 — 2018

Probleemstelling (artistiek/theoretisch):
Dit onderzoeksproject omvat een dubbele vraagstelling. Enerzijds zal er op fotografische manier worden nagegaan wat in het heden de architecturale impact van wereldtentoonstellingen is. Anderzijds zal het belang worden onderzocht naar de uitvoering van deze foto’s als ruimtelijke objecten
Doelstelling:
Fotografie en wereldtentoonstellingen waren vanaf het begin nauw met elkaar verbonden. De
ruimtelijkheid van de foto is vooral te danken aan de tentoonstellingscultuur van de
wereldtentoonstelling. Een fotografisch onderzoek naar de architecturale overblijfselen van
wereldtentoonstellingen impliceert volgens mij dat de uitvoering van deze foto’s evenwaardig
moet zijn aan het beeld van de foto. Er staan drie enorme stappen tussen het vastleggen van
een beeld op lichtgevoelige film en de uitvoering van dat beeld in de fysieke wereld: van thema naar negatief, van negatief naar afdruk en van afdruk naar ruimte. Mijn onderzoek gaat over de ruimtelijkheid, het sculpturale aspect van fotografie in wisselwerking met het thema van de wereldtentoonstelling waaraan de foto zijn ruimtelijkheid te danken heeft.
Onderzoeksvragen:
- Wat is het effect van tijd, plaats en context op de architecturale overblijfselen van
wereldtentoonstellingen?
- Hoe kan ik dit bewijzen: aan de hand van fotografie?
- In welke mate staan fotografie en wereldtentoonstellingen in een wisselwerking?
- Wat is de precieze bijdrage van de wereldtentoonstelling aan de perceptie van de foto als
driedimensionaal object?
- Kan fotografie beschouwd worden als een driedimensionaal medium?
- Welk verschil is er tussen het tweedimensionale aspect van het fotografische beeld en de
ruimtelijke uitvoering daarvan als afdruk?
- Fotografie, net zoals schilderkunst, wordt steeds als een tweedimensionaal vlak weergegeven in publicaties of op het internet, terwijl beeldhouwwerken als installatiezichten gereproduceerd worden. Een fotografietentoonstelling wordt nooit gedocumenteerd met installatie- en zaalzichten. Waarom is dit zo en hoe zou het anders kunnen?
- Het moderne idee van een synthese van de kunsten is vandaag niet meer aanwezig. De
afzonderlijke werking van de verschillende media, zoals architectuur, beeldende kunst en
fotografie, voorkomt een besmetting, een cross-over van deze media, die tot voor de jaren
zestig nog erg toegepast werd. Is dit een achterhaald idee of zijn er nieuwe mogelijkheden?
- In welke vorm kan zich een gelijkwaardige synthese van fotografie, installatie en architectuur manifesteren?
- Is de toepassing van fotografie als architecturaal element vooral decoratief?
- Hoe neem je foto’s op vanuit het oogpunt ze te verwerken in een driedimensionale installatie?
- In welke mate beïnvloed dit het perspectief en de mate van abstractie in de opnames van
nieuwe foto’s?
- Hoe werkt de architectuur van het paviljoen als container voor ruimtelijke fotografie?

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.