klassieke muziek
Doctoraal onderzoek
Afgerond

Theoretisch en artistiek onderzoek naar de symbiose van Westerse en niet-Westerse muzikale idiomen

  • Onderzoekers: Olmo Cornelis
  • Promotoren: Lucien Posman (School of Arts), Marc Leman (Universiteit Gent, vakgroep Kunst-, Muziek en Theaterwetenschappen)

2008 – 2014

Kennis- en cultuurverspreiding kennen door de digitaliseringsvloed van de 21e eeuw nieuwe, ongekende hoogten. Naast de verhoogde toegankelijkheid van ons culturele erfgoed, zijn ook de studiemogelijkheden van digitale (muzikale) objecten naar een totaal ander type analyse geëvolueerd, met name Music Information Retrieval, een signaalanalysemethode die toelaat om muzikale informatie te extraheren uit klankopnames. Het resultaat is een patroon of structuur dat met een semantiek wordt verbonden en aldus in de context van een muziektheorie kan worden geïnterpreteerd. Toegepast op archieven van niet-Westerse muziek kan deze innoverende methode tot een herinterpretatie van interculturele beïnvloedingen leiden, en kunnen muziekculturen onafhankelijker van geijkte Westerse culturele concepten geduid worden. De analyse van een (ongekend) muzikaal idioom, moet leiden tot een waaier aan nieuwe klankkleuren, toonschalen, metrische verhoudingen en muzikale vormen die een aanzet kunnen geven tot inspiratie en compositie. Dergelijke vermenging van stijlen en culturen brengt ook vragen met zich mee: Kan muziek van verschillende culturen samengebracht worden zonder één van beide conceptuele denkkaders oneer aan te doen? Moeten er / mogen er bepaalde regels vastgelegd worden? Wat zijn voor de componist de nieuwe muzikale mogelijkheden in een digitale omgeving? Leidt interculturele vermenging tot vervaging van decennia lang gegroeide culturen of brengt het net redding voor kwetsbare orale tradities? Leidt vermenging tot verminking? Al deze onderzoeksvragen staan centraal in een onderzoek dat de muzikale mogelijkheden en onmogelijkheden van interculturatie door huidige digitale media bestudeert en toepast in muzikale praktijk.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.