klassieke muziek
Meerjarige projecten
Afgerond

Toepassing van Music Information Retrieval technieken op hedendaags klassieke en etnische muziek

  • Onderzoekers: Olmo Cornelis (projectcoördinator), Joren Six
  • Promotoren: Maarten Weyler

2009 – 2013

De probleemstelling is gericht op een onderzoek omtrent bruikbare software voor het systematisch analyseren van klankfragmenten, ter ondersteuning van diverse doctoraatsprojecten die worden uitgevoerd binnen het Conservatorium. Bestaande klankanalysesoftware is hoofdzakelijk op commerciële muziek gericht en daardoor niet geschikt voor het lopend onderzoek. Met dit projectvoorstel wiwillen we klankanalysesoftware bouwen die bruikbaar is voor zowel etnomusicologisch onderzoek en anderzijds ook gericht op klassieke hedendaagse muziek.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.