film, fotografie en drama
Doctoraal onderzoek
Afgerond

Wat is de kritische waarde van stereotypen als theatertekens?

  • Onderzoekers: Chokri Ben Chikha
  • Promotoren: An van. Dienderen (School of Arts), Christel Stalpaert (Universiteit Gent, vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen)

2007 – 2013

Mijn artistiek en wetenschappelijk onderzoek zal zich in hoofdzaak toespitsen op de vraag naar de kritische waarde van maatschappelijke stereotypen als theatertekens. Wanneer worden ze, door ze naar het toneel te verplaatsen, bevestigd en wanneer worden ze ontmanteld? Met andere woorden: hoe hardnekkig zijn ze, dat zij een kritische omgang overleven? Onderzoeksvragen zijn: op welke manieren werden/worden stereotypen ingezet in de podium en miale kunsten en het theater in het bijzonder? Hoe werden/worden ze door het publiek geïnterpreteerd? Het onderzoek centraliseert zich rond de reflectie over drie eigen theatervoorstellingen en hun creatieproces. In Broeders van Liefde worden twee manieren van omgaan met stereotypen in het theater met elkaar geconfronteerd. De voorstelling regisseer ik namelijk samen met theatermaker Arne Sierens. In de trilogie Heldendood voor de Beschaving (l'Afrique c'est chic, de Cereomnie, de Finale) wordt vanuit een ander perspectief naar de werking van stereotypen gekeken. Voor het eerst staan niet Arabisch-islamitische stereotypen, maar zwart-Afrikaanse centraal. Aan het eind van het onderzoek plan ik een coda bij mijn theaterdrieluik (De leeuw van Vlaanderen, OLV van Vlaanderen en Broeders van Liefde). Hier komen de drie delen van de familiekroniek samen. Stuk voor stuk worden ze inhoudelijk en vormelijk getoetst aan de bevindingen van het theoretische en praktische onderzoek. Naast de reflectie over de eigen theaterpraktijk is een literatuurstudie noodzakelijk. Deze zal zich in hoofdzaak toespitsen op de problematiek van de beeldvorming van de 'ander' en dus op de connectie tussen discours en macht. Ten slotte zijn een aantal casestudies uit binnen- en buitenland onontbeerlijk voor het onderzoek. Ik onderzoek de verschillen in de perceptie van het werk van ‘autochtone’ kunstenaars die zich als ‘allochtonen’ voordeden, voor en na de ontmaskering. Ook de methode van het ‘onzichtbaar theater’ kan nieuwe perspectieven bieden op bovenstaande onderzoeksvragen.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.