autonome kunsten
Doctoraal onderzoek
Afgerond

Zelfcreatie, een postproductie

  • Onderzoekers: Kristof Van Gestel
  • Promotoren: Luc Deleu (School of Arts), Helena De Preester (Universiteit Gent, vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap)

2007 – 2013

dit doctoraat vertrek ik vanuit mijn eigen praktijk als kunstenaar. Vanaf 2002 heb ik mijn positie van performer ingeruild voor het maken van sculpturen. Hierbij zet ik ironie in als middel tot zelfcreatie. Volgens mij heeft kunst te maken met het opzoeken van een zekere vrijheid voor jezelf. Met mijn werk wil ik op een organische, plastische, niet-narratieve manier vragen aan de orde stellen over de plaats en de autonomie van de kunst, van de kunstenaar en van het individu, over de betekenis van sculptuur en de plaats ervan. Voor het theoretische deel van mijn doctoraat bestudeer ik de theorie van Richard Rorty en kijk ik in hoeverre die bruikbaar is als theoretisch kader bij het onderzoek naar zelfcreatie in mijn eigen werk. Bovendien vertrek ik van het oeuvre van Donald Judd, Andre Cadere en René Heyvaert om na te gaan in hoeverre de theorie van de ‘ironicus’ van Richard Rorty op deze kunstenaars van toepassing is. Kan ik vanuit de theorie van Rorty en vanuit de gevalstudies een vocabularium en terminologie ontwikkelen om duidelijker over mijn eigen werk te praten en om mijn eigen werk preciezer te positioneren binnen het veld van de kunsten? Hiertoe voer ik vooral een onderzoek in beelden. Dit resulteert in sculpturaal onderzoek in het atelier in de vorm van modellen en sculpturen. Een aantal modellen zullen uitgevoerd worden op een architectonische schaal op locatie. Het onderzoek in het atelier en op locatie wordt gedocumenteerd in een fotografisch essay. Het onderzoek naar de theorie van Rorty, het onderzoek naar de praktijk van de kunstenaars en de bevindingen daarover voor mijn eigen werk, vinden hun weerslag in een geschreven tekst.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek gebeurt aan de school of arts in de vorm van doctoraal en postdoctoraal onderzoek,PWO-projecten, meerjarige en kortlopende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. Een volledig overzicht van al het onderzoek aan HOGENT is te vinden in de expertisedatabank.