Beleid

Decaan

Filip Rathé is de decaan van KASK & Conservatorium.

De decaan heeft de dagelijkse leiding over de school of arts, en wordt aangesteld door de Raad van Bestuur van de hogeschool. Hij is voorzitter van de raad van de school of arts en van de examencommissies. De hoofdtaak van de decaan is het ontwikkelen en formuleren van de beleidsvisie. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor alle onderwijsmateries, financiën en het onderwijzend en administratief personeel en zorgt voor het goed functioneren van de faculteit.

Raad van de School of Arts

De raad van de School of Arts bestuurt de faculteit volgens de bepalingen in het decreet. Zij bepaalt op haar beurt welke bevoegdheden worden toegewezen aan de decaan.

 • Voorzitter: Filip Rathé
 • Secretaris: Joke Vangheluwe - 09 243 36 51
 • Vertegenwoordigers personeel: Martine Clierieck, Ilse Den Hond, Gert Keunen, Tomas Navratil, Filip Rathé, Roel Vandommele en Shila Hadji Heydari Anaraki
 • Vertegenwoordigers studenten: Emiel Lenaert, Musia Mwankumi en Mira Halsberge
 • Vertegenwoordigers vanuit het artistiek culturele werkveld: Sven Grooten, Carine Meulders
 • Raadsleden voorgedragen door de UGent: Daniël Biltereyst, Franky Devos, Sylvia Vanpeteghem en Johan Huys

Opleidingscommissies

Per opleiding is er een opleidingscommissie die is samengesteld uit leden van het onderwijzend personeel (OP-leden) en studenten. De taken van de opleidingscommissie zijn:

 • het omschrijven van het opleidingsprofiel
 • het vastleggen van de einddoelen en eindcompetenties
 • het bepalen van de opbouw van het studieprogramma met de verschillende opleidingsonderdelen
 • het vastleggen van de leerinhouden, de studielasten, het evaluatiesysteem en de ondervragingsvormen
 • het participeren aan de uitvoering van de interne kwaliteitszorg en aan de begeleiding van de externe kwaliteitszorg
 • het formuleren van voorstellen i.v.m. door de vakgroepen in te vullen onderwijsopdrachten.

Opleidingscommissie beeldende kunsten

 • Voorzitter: decaan ad interim
 • Paul Demets, Joanna Reuse, Bram Jespers, Hala Elias Poles, Stijn Van Dousselaere, Ronny Duquenne, Kristien Buyse, Qiuyun Hu, May Abnet, Emmanuel De Poorter en Silke Gerinckx
 • Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet
 • Aanwezige trajectbegeleider: Annelies Vlaeminck

Opleidingscommissie audiovisuele kunsten

 • Voorzitter: Edwin Carels
 • Film: Bie Boeykens, Pascal Poissonnier en Hilde D’haeyere
 • Animatiefilm: Michel Druart, Geert Vergauwe en Rob Breyne
 • Theorie: Godart Bakkers
 • Studenten: Noah Berhitu (film) en Esther Roza (animatiefilm)
 • Reserve studenten: Maaike Jaspers (film) en Jade van der Moere (animatiefilm)
 • Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet
 • Aanwezige trajectbegeleider: Eveline Steenhout

Opleidingscommissie muziek

 • Voorzitter: Joris Blanckaert
 • Senne Guns, Maarten Weyler, Gert Keunen, Peter Lesage, Marte Truyers, Wout Selosse, Filip Rathé, Geert D’Hondt, Lisa Jacobs, Hendrickje Van Kerckhove, Anleifr Van Boxtael, Geerten Verberkmoes, Bastian Neelen
 • Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet
 • Aanwezige trajectbegeleider: Karen Van Petegem

Opleidingscommissie drama

 • Voorzitter: Jan Steen
 • Jan Steen (voorzitter), Frank Cools, Martine Clierieck, Geert Belpaeme, Bauke Lievens, Paola Bartoletti, Wannes Gyselinck, Frederik Le Roy en Mieja Hollevoet, Malik Fye, Manizja Kouhestani,Jonas Baeke
 • Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet
 • Aanwezige trajectbegeleider: Annelies Vlaeminck
 • Interne expert: Fabrice Delecluse

Opleidingscommissie landschaps- en tuinarchitectuur / landschapsontwikkeling

 • Voorzitter: Sylvie Van Damme
 • Stefanie Delarue, Glenn Deliège, Luc Deschepper, Hans Druart, Pieter Foré, Ruben Joye, Steve Van Ryckeghem, Yves Willems en Mony De Ghelder, Sam Böhm, Mony De Ghelder, Trui Van Hemelen, Lore Cobbaut
 • Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet
 • Aanwezige trajectbegeleider: Eveline Steenhout

Opleidingscommissie Interieurvormgeving

 • Voorzitter: Gustavo Mulhall
 • Leden: Laurence Berden, Brigit Cleppe, Céline De Clerq, Leen De Wilde, Steven Neetens, Klaas Vanslembrouck, Wouter Decorte, Marthe Cornelissen (3IV), Suzanne De Vilder (1IV) en Julie Enghien (1IV)
 • Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet
 • Aanwezige trajectbegeleider: Femke Neels

Opleidingscommissie educatieve master

 • Voorzitter: An De Bisschop
 • Jan Steen, Edwin Carels, Joris Blanckaert, Inès Beert, Mirella Ruigrok, Ann Saelens, Karen Van Petegem, Willem Breynaert, Louis Keersmakers-Michiels, Dominique Kenens, Nicolas Cornia en Thijs De Muynck
 • Aanwezig vanuit kwaliteitszorg: Valerie Smet

Opleidingscommissie Digital design and development (Devine)

 • Voorzitter: Klaus Delanghe

Vakgroepraden

Architectonisch Ontwerp

 • Voorzitter: Caroline Poullier
 • Leden: Bart Depestel, Luc Deschepper, Pieter Foré, Christian Overdeput, Sandy de Wolf, Sandra Termont, Laurence Berden, Gert Vandenweghe

Autonome Kunsten

 • Voorzitter: decaan ad interim
 • Leden: Ruben Bellinckx, Emmanuel De Poorter, Evert Defrancq, Rob Breyne, Luc Degryse, Els Dezwarte, Stefaan Dheedene, Damaris Hadassah Emmerich, Jerry Galle, Laura Herman, Shila Hadji Heydari Anaraki, Hendrik Leper, Philip Metten en Gerard Herman

Design en Vormgeving

 • Waarnemend voorzitter: Dirk van Gogh
 • Leden: Hilde Bouchez, Wouter Decorte, Bram Jespers, Aouatif Boulaich, Ronny Duquenne, Dirk Deblauwe, Sara De Bondt, Francis Ponseele, Laure Van Brempt, Dirk Van Gogh, Miel Cardinael, Klaus Delanghe, Sofie Verclyte, Loeke Vanhoutteghem en Laura Martens

Film, Fotografie en Drama

 • Voorzitter: Frederik Le Roy
 • Leden: Hilde D’Haeyere, Tom Callemin, Lisa Colpaert, Patrick Vermeulen, Anne-Francoise Lesuisse, Jan Kempenaers, An van. Dienderen, Stoffel Debuysere, Bob Mees, Bie Boeykens, Jan Steen, Fabrice Delecluse, Marie Snauwaert, Lars Kwakkenbos, Bauke Lievens en Ann Saelens

Muziekproductie, Jazz en Popmuziek

 • Voorzitter: Senne Guns
 • Leden: Maarten Weyler, Gert Jacobs, Peter Lesage, Ilja Van Braeckel, Xavier De Clercq, Nils Vermeulen, Jan Chantrain, Gert Keunen, Lode Mertens, Janos Bruneel, Toon Van Dionant, Vincent Pierins, Wouter Van Tornhout

Klassieke Muziek

 • Voorzitter: decaan ad interim
 • Leden: Mirella Ruigrok, Ellen Janssens, Eddy Vanoosthuyse, Rik Vercruysse, Judith Ermert, Daan Vandewalle, Wim Konink, Marcos Pujol, Ivo Delaere, Lukas Huisman, Florian Heyerick, Geert Dhondt, Joris Blanckaert en Ruben Degheselle

Theoretische omkadering van de kunstpraktijk

 • Voorzitter: Martine Clierick
 • Leden: Peter De Smet, An De Bisschop, Frank Vande Veire, Godart Bakkers, Ines Beert, Helena De Preester, Wannes Gyselinck, Régis Dragonetti, Paul Demets, Wouter De Vleeshouwer en Camie Karstanje

Basisoverleg

Het basisoverleg bestaat uit de coördinatoren van het decanaat, de voorzitters van de vakgroepraden en deze van de opleidingscommissies.

Dit overleg werd in het leven geroepen om overkoepelende thema's te bespreken zoals internationalisering, programmawijzigingen, vakken theorie, de beleidsnota 'optimalisering van de organisatiestructuur',...

 • Voorzitter: Filip Rathé
 • Secretaris: Joke Vangheluwe
 • Coördinatoren decanaat: Dries Op de Beeck (infrastructuur), Frauke Velghe (internationalisering), Joke Vangheluwe (algemeen beleid), Valérie Smet (kwaliteitszorg), Rilke Broekaert (personeelsaangelegenheden), Ilse Den Hond (communicatie), Katrien Vuylsteke Vanfleteren (onderzoek), Pascal Desimpelaere (studentenaangelegenheden), Thomas Janssens (ICT), Dries De Wit (Financiën)
 • Voorzitters van de vakgroepraden: Frederik Le Roy (Film, Fotografie en Drama), Caroline Poullier (Architectonisch Ontwerp), Filip Rathé (Klassieke muziek), Senne Guns (Muziekproductie, Jazz en popmuziek), Martine Clierick (Theoretische omkadering), N.N. (Autonome kunsten) en Hilde Bouchez (Design & Vormgeving)
 • Voorzitters van de opleidingscommissies: Jan Steen (Drama), Gustavo Mulhall (Interieurvormgeving), Joris Blanckaert (muziek), Edwin Carels (Beeldende kunsten), Edwin Carels (Audiovisuele kunsten), Jynse Cremers (Devine) en Sylvie Van Damme (Landschaps- en tuinarchitectuur)