Cultuur van Zorg

KASK & Conservatorium wil een zorgzame leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers. Veiligheid en wederzijds respect zijn basisvoorwaarden in een omgeving waar studenten uitgedaagd worden om hun artistieke visie en persoonlijkheid te ontwikkelen. Heel wat cruciale onderdelen van kunstonderwijs zijn enkel mogelijk als er een algemene cultuur van vertrouwen, veiligheid en zorg heerst. 

Ga de dialoog aan

Voelt er iets onveilig in je schoolcontext? Ging iemand over je grenzen of heb je juist het gevoel dat je zelf te ver bent gegaan? Is er een conflict? Door de dialoog aan te gaan geven we elkaar de kans om te reflecteren, elkaars standpunt te verkennen en om na te denken over andere omgangsvormen. Wanneer een rechtstreeks gesprek geen optie (meer) is omdat je je niet veilig voelt en/of de feiten te ernstig zijn en/of iets anders dat belet, kan een gesprek met een medewerker of medestudent die je vertrouwt deugd doen en je helpen de zaken helder te zien. Er zijn echter ook bevoegde instanties waar je op elk moment bij terecht kan.  

Ombudspersonen

Bij situaties tussen studenten of tussen student en docent kan je bij de ombudspersonen van KASK & Conservatorium terecht voor een gesprek in vertrouwen. Hij of zij luistert zonder te oordelen. Samen kijken jullie wat de mogelijke volgende stappen zijn. Elke situatie is anders en vergt een aanpak op maat. De ombudspersoon neemt enkel verdere stappen met het akkoord van de melder. 

Elke dinsdag zijn er ‘open office hours’, waarbij je zonder afspraak kan binnenspringen. Tussen 10:00 en 14:00 zitten Bert en/of Véronique in het ombudslokaal, te vinden in gebouw Pauli (eerste verdieping, zijgang van onderzoekers, boven de resto). Op 7, 14 en 21 december zijn er uitzonderlijk geen fysieke open office hours, maar zijn de ombudspersonen beschikbaar via Teams voor een gesprek. Je hoeft hier geen afspraak voor te maken, je kan hen gewoon aanspreken.

Op andere momenten kan je een afspraak maken met hen via mail of telefoon:

Bert Lesaffer / bert.lesaffer@HOGENT.be / 0473 97 79 39 
Véronique Govaert / veronique.govaert@HOGENT.be / 0474 66 35 01

Studentenvoorzieningen

Ook STUVO, de dienst studentenvoorzieningen van HOGENT, staat ter beschikking voor een vrijblijvend vertrouwelijk gesprek voor studenten. Zij bieden zelf geen therapie aan, maar zoeken wel mee naar een oplossing op maat. Indien nodig verwijzen ze door naar een psycholoog voor een therapeutisch traject aan een studentvriendelijk tarief. De medewerkers van STUVO hebben beroepsgeheim. 

Contact 

Overwale 42 / 09 243 37 38 / zorg@HOGENT.be