Kader grensoverschrijdend gedrag

KASK & Conservatorium wil een zorgzame leer- en werkomgeving zijn waarin de persoonlijke en artistieke ontwikkeling van studenten en personeelsleden centraal staan. Veiligheid en wederzijds respect zijn basisvoorwaarden om een werk- en leeromgeving te creëren waarin studenten uitgedaagd kunnen worden om hun artistieke visie te ontwikkelen. Heel wat cruciale onderdelen van kunstonderwijs zijn maar mogelijk als er een algemene cultuur van zorg heerst.

Maar wat als je je niet veilig voelt op school? Wat als je geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag? Welke stappen kan je zetten om dit te melden? Bij wie kan je terecht? Wat kan je doen? Daarvoor schreef de school een kader uit, bekrachtigd door de raad van de school of arts en het bestuurscollege.

Hier kan je de volledige tekst lezen.

Wat als je geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag?

Alle studenten en personeelsleden dragen bij aan de cultuur van zorg op deze school. Ervaar je grensoverschrijdend gedrag, moedigen wij je aan om deze ervaring kenbaar te maken in een context die goed voelt. Beter een gesprek te veel dan een gesprek te weinig. Ben je getuige van een benarde situatie of denk je dat je zelf over de grenzen van een ander bent gegaan, raden we aan om het gesprek aan te gaan, hoe ongemakkelijk het misschien ook aanvoelt.

Bij wie kan je terecht?

Op de school zelf kan je terecht bij de ombudspersonen.

Ombudspersonen

Bert Lesaffer / bert.lesaffer@hogent.be / 0473 97 79 39
Véronique Govaert / veronique.govaert@hogent.be / 0474 66 35 01

Tijdens academiejaar 2021-22 zijn er ook ‘open office hours’. Elke dinsdag tussen 10:00 en 14:00 zitten de ombudspersonen in het ombudslokaal (gebouw Pauli, 1ste verdieping, zijgang van onderzoekers, boven de resto) en kan je langskomen zonder afspraak. Op 7, 14 en 21 december zijn er uitzonderlijk geen fysieke open office hours, maar zijn de ombudspersonen beschikbaar via Teams voor een gesprek. Je hoeft hier geen afspraak voor te maken, je kan hen gewoon aanspreken.

Binnen HOGENT is er:

 • De dienst Studentenvoorzieningen: Overwale 42 / 09 243 37 38 / zorg@hogent.be
 • De vertrouwenspersoon voor grensoverschrijdend gedrag tussen personeelsleden:
  Mirjam Vermeulen: mirjam.vermeulen@hogent.be / 0474 46 09 40

Buiten de Hogeschool zijn er verschillende initiatieven die je kan aanspreken;

Daarnaast heb je nog verschillende andere laagdrempelige initiatieven die onderaan terug te vinden zijn.

Een gesprek met zorg voor de melder

Als je je richt naar de ombudspersoon voor een gesprek, dan

 • bepaal jij wat er gebeurt met de melding

 • heeft de ombudspersoon discretieplicht

 • mag je, indien je dit wenst, iemand meenemen (bijvoorbeeld een medestudent, een getuige of een collega)

 • is de ombudspersoon een neutrale en onafhankelijke partij

Ook als getuige of vertrouwenspersoon binnen/buiten de organisatie kan je een melding doen.  Welke stappen er daarna mogelijk zijn, wordt samen met de getuige of vertrouwenspersoon bekeken.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Gedrag wordt als grensoverschrijdend beschouwd als het een persoonlijke grens overschrijdt en de persoonlijke integriteit aantast. Jouw subjectieve beleving is de onderliggende maatstaf: enkel jijzelf kan oordelen of bepaalde gedragingen ongewenst of grensoverschrijdend zijn.

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen onder andere pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld, seksisme, racisme, discriminatie en stalking.

Een kader voor grensoverschrijdend gedrag

KASK & Conservatorium wil een zorgzame leer- en werkomgeving zijn waarin de persoonlijke en artistieke ontwikkeling van studenten en personeelsleden centraal staan. Veiligheid en wederzijds respect zijn basisvoorwaarden om een werk- en leeromgeving te creëren waarin studenten uitgedaagd kunnen worden om hun artistieke visie te ontwikkelen. Heel wat cruciale onderdelen van kunstonderwijs zijn maar mogelijk als er een algemene cultuur van zorg heerst.

Andere ondersteunende initiatieven

 • TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar (ook na 20 jaar ben je echter welkom). 
 • Start to talk is een project dat zich richt op mentaal welzijn bij studenten. 
 • WAT WAT is er voor alle jongeren die het even niet meer weten. Op zowel spannende als moeilijke momenten.