Hildegard Verheyen

Na haar muzikale studies aan het Lemmensinstituut en aan het Koninklijk Conservatorium te Gent volgde Hilde Verheyen nog verschillende cursussen, zoals oude muziek en liedkunst, in het buitenland.
Ze zong gedurende een tiental jaren in het Collegium Vocale Gent en ook in het toenmalige BRT koor was zij te gast. In de periode 1986 tot 1995 trad ze op als soliste in ‘Oratoria en Lied’ met vaste begeleider Johan Huys. Nadien specialiseerde ze zich verder in stemtechnieken.
Ze gaf les aan de muziekacademies van Oudenaarde en Gent. In 1986 startte zij de cursus ‘stemvorming’ aan het Conservatorium te Gent in de afdeling Theorie en nadien kwamen er de afdelingen Drama en Vakdidactiek in de lerarenopleiding bij.

Contact Hildegard Verheyen