Admission tests academic bachelor
Orientation tests master and advanced master
Orientation tests postgraduates
Our Programmes ▾

Compositie (muziek, scheppende muziek)

AANMELDEN VOOR DE PROEF

Je zou graag compositie studeren? Je kan inschrijven voor de toelatingsproef tot aan de deadline voor het voorbereidend dossier. Lees het algemeen reglement en voorwaarden goed door.

REGISTREER

 

 1. Vul in al jouw gegevens*
 2. Upload jouw ID
 3. Upload jouw secundaire diploma (als je deze al bezit)
 4. Betaal de €10 inschrijvingskost

 

*Alleen de gegevens van de kandidaat, we aanvaarden geen mailadressen en telefoonnummers van ouders.

Data en locaties
 • Sessie juli, 05 — 07.07.23

Deadline portfolio: 26.06.23

 • Sessie augustus, 29.08 — 31.08.23
  Deadline portfolio: 21.08.23

De kandidaten worden verzocht zich grondig op de proef voor te bereiden, stipt aanwezig te zijn op het aanvangsuur en beschikbaar te zijn tijdens de volledige duur van de proef.

START PROEVEN

09u00 op de eerste dag van de sessie.
campus Grote Sikkel
Hoogpoort 64, 9000 Gent

Details ontvang je een week voor de proef.

Portfolio

De kandidaat stuurt minimum 3 composities in (op partituur en/of opname in MP3-format) via het invulformulier. En vul ook de nodige vragen in. Extra informatie (zoals recensies, video,..) kan ook gedeeld worden via het formulier.

INFORMATIEFORMULIER invullen

Op basis van het portfolio wordt aan de kandidaten een opgave medegedeeld. Deze opgave omvat het relateren van (een deel van) het oeuvre van een (of meerdere) opgelegde componist(en) aan het eigen voorgelegde portfolio.

OPMERKING: De kandidaat neemt een klank- en beeldopname op waarbij de kandidaat herkenbaar en zo volledig mogelijk (handen!) zichtbaar is en waaruit een elementaire basistechniek op keyboard/piano blijkt. Deze kan eventueel worden aangevuld met een opname van een eigen instrument (indien ander dan keyboard/piano) of muzikaal expressie-werktuig (bvb. laptop).

De proef

 

SOLFEGE, GEHOORVORMING EN ALGEMENE MUZIEKLEER

Deze test is voor iedereen verplicht.

Belangrijk
Sessie 1: Wie niet slaagt voor deze deelproef, maar wel geslaagd is voor de andere deelproeven, krijgt de kans om deze proef opnieuw af te leggen. Als je slaagt voor deze tweede poging word je toegelaten tot de studie.

Sessie 2: Wie niet slaagt voor deze deelproef kan niet herkansen.

BEKIJK DE INHOUD VAN DE PROEF


SCHRIFTELIJKE PROEF

De kandidaat moet een schriftelijk antwoord geven op een algemene vraagstelling over een actuele maatschappelijke, culturele en/of artistieke problematiek. Doel is de examencommissie toe te laten zich een beeld te vormen van de theoretische vooropleiding van de kandidaat, te peilen naar de vaardigheid om een opinie te formuleren, een redenering te ontwikkelen en een korte geschreven tekst te redigeren. Deze proef is een digitale schrijfopdracht, opgegeven en te realiseren op de voorziene data.


PRAKTIJKPROEF

Deze praktijktest bestaat uit verschillende delen:

 • Test elementaire basistechniek op keyboard/piano.
 • Test eigen instrument (indien ander dan keyboard/piano) of muzikaal expressie-werktuig (bvb. laptop).
 • Evaluatie van het portfolio compositie (uitgeprinte partituren, opnames enz.).
 • Vraaggesprek over de opgave opgelegd na het digitaal indienen van het portfolio.

MOTIVATIEGESPREK

Tijdens een individueel gesprek zal voornamelijk de motivatie van de kandidaat t.o.v. een kunst­opleiding in het algemeen en de specifieke studie­richting in het bijzonder worden onderzocht. De ervaringen tijdens de praktijk­proef alsook de samenstelling van het portfolio van de kandidaat kunnen hier een leidraad zijn. Het is belangrijk dat de kandidaat eigen keuzes kan toelichten en de studiekeuze en verwachtingen kan verduidelijken.

Er wordt gepeild naar interesse­punten, algemene en culturele kennis, denkvermogen, creatieve attitude, inzichten en communicatie­vaardigheden. Belangrijke eigenschappen hierbij kunnen bijvoorbeeld zijn: kritische zin, betrokkenheid, gedrevenheid, liefde voor kunst en muziek, doorzettings­vermogen, zelfdiscipline, zin voor humor,…

 

Proclamatie en nabespreking

Op de laatste dag van de sessie wordt er gedelibereerd en geproclameerd met inbegrip van een nabespreking. Tijdens de proclamatie vernemen de kandidaten of zij al dan niet worden aangenomen. De kandidaten moeten op de proclamatie aanwezig zijn. Onmiddellijk na de proclamatie is er gelegenheid voor een nabespreking, waarbij ook derden kunnen aanwezig zijn.

Hou er rekening mee dat locaties en tijdstippen onder voorbehoud zijn. Wijzigingen worden terplekke medegedeeld.