agenda

agenda & nieuws

01.12—27.01.19    Agentschap / Agency: Assembly KIOSK expo

Agentschap / Agency is een in Brussel gebaseerd agentschap dat in 1992 opgericht werd door Kobe Matthys (1970, België). Sindsdien werkt Agentschap / Agency aan de samenstelling van een oneindige lijst van dingen die net buiten traditionele classificaties vallen: zijn ze object of subject, idee of gevoel, individueel of collectief, geestelijk of lichamelijk, het gevolg van creatie of evolutie, …? De casestudies die aan bod komen, zijn vaak juridisch van aard en leiden keer op keer naar het concept van intellectueel eigendom (zoals controverses over copyright, patenten, handelsmerken) – net omdat dit fundamenteel verbonden is met de typisch Westerse manier van denken in tegenstellingen.

Agentschap / Agency presenteert deze onderwerpen (van discussie) in de vorm van tentoonstellingen, performances, bijeenkomsten of publicaties. De groeiende verzameling wordt zo een classificatiesysteem, een archiefwerk, een onderzoeksmethode, een dialoog. Binnen het tentoonstellingsmodel krijgt ieder fragment zijn plaats binnen een ruimtelijke installatie met tribune, rekken met archiefmappen en tafels vol documenten.

In KIOSK bouwt dit alles zich op rond het centrale thema van de replica en het reproduceren. Voor Assembly (KIOSK) brengt Agentschap / Agency twee keer een publiek en een vijftal betrokken specialisten samen die met elkaar in discussie gaan over het specifieke specimen dat op tafel ligt.

  • Opening: 30.11.18 - 20:00
  • Openingsuren: ma – vr: 14:00 – 18:00 / za – zo: 11:00 – 18:00
  • Louis Pasteurlaan 2, 9000 GENT, Gratis