agenda

afgelopen evenementen

agenda & nieuws

29.03.21—20:00    Akhtamar Quartet — Brahms, Haydn & Komitas Online concert

Akhtamar Quartet sprokkelde de voorbije jaren heel wat muzikale prijzen bij elkaar. Vermoedelijk hebben ze dan ook meer geloof in
eigen kunnen dan Brahms, die naar verluidt een twintigtal strijkkwartetten vernietigde eer hij zijn opus 51 op de wereld losliet. Dan was de door hem vereerde Haydn productiever. Onder een classicistische broodheer kwamen kwartetten meestal in zestal. De bariolage-techniek in de finale van het laatste deed sommige luisteraars aan het gekwaak van een kikker denken. Vandaar de bijnaam. Een beetje vergezocht, lijkt ons, want lichtzinnig is de compositie in wezen niet. Groot repertoire als dat allemaal moge wezen, het kwartet ontleent zijn naam aan een van de miniaturen van de Armeense priester Komitas. Met deze volks aandoende kleinoden als afsluiter levert Akhtamar dus zijn visitekaartje af.

---

The Akhtamar Quartet has been collecting musical awards in recent years. They perhaps have more self-confidence than Brahms, who allegedly destroyed about twenty string quartets before he released his Opus 51 to the world. Haydn, whom he revered, was more productive. His quartets usually came in sixes under a classicist breadwinner. The bariolage technique in the finale of the latter
reminded some listeners of the croaking of a frog. Hence the nickname . A bit far-fetched, it seems to us, because the composition is essentially not frivolous. Great repertoire such as this is allowed, but also takes its name from one of the miniatures of the
Armenian priest, Komitas. As a finale, Akhtamar thus delivers his business card with these folk-like trinkets.