agenda & nieuws

20.12.13—16:00    Chokri Ben Chikha — Flemish Pavilion / Pavillon Flamand Cirque onderzoek

Onder de noemer Flemish Pavilion / Pavillon Flamand presenteert Chokri Ben Chikha op 20 december 2013 om 16:00 in de Cirque op de Bijlokecampus het onderzoeksmateriaal dat voortkomt uit zijn doctoraatsonderzoek. 

Vertrekkend vanuit zijn eigen praktijk als theatermaker bevraagt Chokri Ben Chikha de kritische waarde van stereotypen als theatertekens met betrekking tot de representatie van etnische minderheden. Dit leidde tot verschillende performatieve strategieën die hij ontwikkelde gedurende zijn artistiek parcours. Het onderzoek past het idee van de zoo humain – een historisch format van stereotiepe culturele representatie – toe als (onder)zoek(s)instrument. Hierbij wordt niet het mechanisme van een microscoop gehanteerd, maar dat van een prisma dat de veelzijdigheid van de mogelijke benaderingen van een concept laat zien. Chokri Ben Chikha gaat op zoek naar strategieën die stereotypen als theatertekens op inspirerende wijze gebruiken. Hij gaat na of er parallellen zijn tussen heden en verleden: tussen de zoos humains van toen en de sociaal geëngageerde strategieën van hedendaagse kunstenaars. Hierbij gaat de aandacht zowel uit naar de mogelijkheden als naar de valkuilen bij het inzetten van stereotypen als performatieve strategie.

Het doctoraat in de kunsten 'Wat is de kritische waarde van het gebruik van stereotypen als theatertekens? De zoo humain als (onder)zoek(s)machine' werd in 2007 aan KASK/ School of Arts van de HoGent geïnitieerd en wordt gefinancierd door het onderzoeksfonds Hogeschool Gent.

Flemish Pavilion / Pavillon Flamand kwam tot stand met bijkomende steun van Wereldcentrum (Provincie Oost-Vlaanderen), Departement Cultuur (Stad Gent), Dienst Kunsten & Cultuurspreiding (Provincie Oost-Vlaanderen), Vlaamse Overheid en Action Zoo Humain. Met dank aan de creatieve steun van Walid en Zouzou Ben Chikha, Iris en Gaia Blomme en Katleen Vinck.

Het materiaal uit Flemish Pavilion / Pavillon Flamand zal in mei 2014 de basis vormen voor de gelijknamige performatieve tentoonstelling. Try-outs voor deze voorstelling zullen plaatsvinden van 18.03.2014 t.e.m. 28.03.2014 en staan open voor groepen scholieren, studenten en docenten. Info en reservatie: +32 (0) 9 235 77 00 / +32 (0) 472 329 232 of sophie@actionzoohumain.be

Beeld: Kurt Van der Elst