agenda

afgelopen evenementen

agenda & nieuws

29.04.21—20:00    Design Dialogues: Design x Domesticity met Joseph Grima en Hilde Bouchez Online lezing

Naar aanleiding van de Vitra-tentoonstelling Home Stories en de semi-permanente opstelling Het wilde ding die momenteel te zien zijn in Design Museum Gent worden Joseph Grima en Hilde Bouchez uitgenodigd om met elkaar in dialoog te gaan over het thema design en domesticiteit. Wat maakt iets tot een tam of wild object? Wat houdt domesticeren in? Hoe vormen interieurs en gebruiksvoorwerpen onze manier van leven? Gaf de coronacrisis een andere invulling aan onze huiskamers? En hoe kunnen alledaagse objecten en interieurs een verantwoordelijker bewustzijn generen?

Design × domesticity maakt deel uit van de nieuwe gecureerde lezingenreeks Design Dialogues waarbij het Design Departement van KASK & Conservatorium en Design Museum Gent de handen in elkaar slaan. Eigenzinnige denkers, dromers, doeners en makers uit het brede designveld worden uitgenodigd om samen te reflecteren over de rol, impact en toekomst van design in een veranderende maatschappij. Elke dialoog wordt een kritische bevraging rond een uitdagend thema aangevuld door een open discussie tussen de sprekers en het publiek. Onze missie? Engagerende en baanbrekende perspectieven aanreiken die ons klaarstomen voor de uitdagingen van morgen.

Sprekers

Joseph Grima (UK)

Joseph Grima is architect, redacteur, curator en onderzoeker, gevestigd in Italië. Samen met Tamar Shafrir richtte hij in 2013 Space Caviar op, een architectuur- en onderzoekspraktijk die opereert op het snijvlak van design, architectuur, technologie, politiek en de publieke sfeer. Vitra Design Museum gaf hen de opdracht om de scenografie te ontwerpen voor Home Stories, een expo die de geschiedenis en toekomst van het private wonen vertelt aan de hand van 20 iconische interieurs. Eerder was Grima directeur van het New Yorkse Storefront for Art and Architecture, hoofdredacteur van het tijdschrift Domus en spraakmakend (gast)curator van onder andere de Biënnale Interieur in Kortrijk, Istanbul Design Biennial en de Triennale di Milano. Tot slot werd hij in 2017 aangesteld als artistiek directeur van Design Academy Eindhoven. Doorheen zijn carrière deed Grima uitgebreid onderzoek naar de evolutie en de toekomst van de woning. Hij stelt dat allerhande krachten zoals de economie, het klimaat, de geopolitiek of technologische evoluties continu ons begrip van het wonen beïnvloeden. Wat we gisteren ‘thuis’ noemden, bestaat vandaag misschien zelfs niet meer.

Hilde Bouchez (BE)

Hilde Bouchez verdiept zich als onderzoeker in de rol en betekenis van design in de samenleving. Ze is hoofd van het Design Departement van KASK & Conservatorium, waar ze ook designtheorie en designgeschiedenis doceert. Eerder was Bouchez hoofdredacteur van BEople en A Magazine, en publiceerde ze in internationale magazines en journals. Als (co)curator stelde ze diverse tentoonstellingen samen waaronder Maarten Van Severen & Co. Het wilde ding in samenwerking met Marij De Brabandere voor Design Museum Gent. De opstelling van Het wilde ding is geïnspireerd op het gelijknamige boek van Bouchez en vormt een dialoog tussen het oeuvre van de bekende Belgische ontwerper en objecten van geestverwanten.

In haar boek A Wild Thing. Essays on things, nearness and love, uitgegeven bij APE, poogt Bouchez de fenomenologische kwaliteiten van alledaagse objecten te benoemen en te beschrijven. Los van vorm, functie, concept of trend, kunnen gebruiksvoorwerpen een ongrijpbaar aura hebben. Dergelijke bezielde objecten zijn het resultaat van een ontwerpproces waarin de eenheid tussen mens, ding en kosmos centraal staat. Naast het schetsen van de geschiedenis en recente ontwikkelingen van design, reiken haar essays een methodologie aan voor zowel ontwerper als consument om op een bewuste en poëtische wijze met alledaagse gebruiksvoorwerpen om te gaan.
Bekijk de video over Het wilde ding

Moderator

Evelien Bracke (BE)
Evelien Bracke is curator in Design Museum Gent. Ze behaalde een MA in de Kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent. Van 2010-2015 was ze verbonden aan Z33, huis voor actuele kunst, Hasselt, waar ze verschillende tentoonstellingen en projecten cureerde en coördineerde. Ze werkte als freelance curator voor verschillende musea en instituten, o.a. Zuiderzeemuseum Enkhuizen (Nl) en Atelier LUMA (Fr) en was betrokken als projectmedewerker bij enkele researchprojecten aan Sint Lucas Antwerpen en als gastdocent aan de Design Academy Eindhoven (Master Social Design).

  • KASK Design i.s.m. Design Museum Gent en Ministry of Makers
  • gratis
  • Reserveren