agenda & nieuws

16.04.18—19:00    DIY TWF: Thomas Willemen - Het Bal Campus Bijloke – Kabinetruimte Cirque performance

Meer nog dan uiterlijk en houding stempelt ons gedrag ons tot beschaafde of onbeschaafde menschen. Het gedrag van den beschaafden mensch in het openbaar zoowel als in den huiselijken kring is onopvallend, hoffelijk, beheerscht en voorkomend. Onopvallend doordat hij zich nimmer op den voorgrond dringt of door luid spreken en gesticuleeren, door in het oog loopende kleeding e.d. de aandacht trekt. (Amy Groskamp-Ten Have, Hoe hoort het eigenlijk? Amsterdam 1940)

  • Louis Pasteurlaan 2, 9000 GENT, Gratis