agenda & nieuws

14.10.16—10:00    Doctoraatsverdediging Daan Janssens Campus Bijloke – Cirque onderzoek

De promotoren van de kandidaat, Frank Nuyts (HoGent School of Arts) en prof. dr. Marc Leman (UGent), nodigen uit voor de publieke verdediging van het doctoraat van Daan Janssens, getiteld “(Paysages – études)”, tot het verkrijgen van de graad van doctor in de kunsten: muziek.

De publieke verdediging van het doctoraat vindt plaats op vrijdag 14 oktober om 10u. in het auditorium Cirque op de Bijlokecampus (Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent). Aansluitend verwelkomt de School of Arts u op een receptie in de glazen gang.

Als artistiek sluitstuk van zijn doctoraal onderzoek presenteert Daan Janssens op woensdag 12 oktober om 20u. in de Concertzaal MIRY het programma Portret van een landschap, samen met HERMESensemble, Aton’ & Armide en Centre Henri Pousseur. 

Het doctoraal onderzoeksproject van Daan Janssens werd gefinancierd door het Onderzoeksfonds Kunsten van de Hogeschool Gent.

  • Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent, gratis toegang