agenda

agenda & nieuws

16.10.14—16:00    Doctoraatsverdediging Hans Roels Cirque onderzoek

De promotoren van de kandidaat, prof. dr. Godfried-Willem Raes (HoGent, School of Arts) en prof. dr. Marc Leman (UGent), nodigen uit voor de publieke verdediging van het doctoraat van Hans Roels, getiteld The creative process in contemporary polyphonic music, tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Kunsten: muziek aan de Universiteit Gent.

De mondelinge verdediging van het doctoraat vindt plaats op donderdag 16 oktober om 16u. in auditorium Cirque op de Bijlokecampus (Cloquetgebouw, Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent). Aansluitend verwelkomt de School of Arts u op een receptie.

In het kader van zijn onderzoek verzorgt Hans Roels op woensdag 15 oktober om 19.15u in de concertzaal Miry (campus Hoogpoort) de inleiding bij een concert door SPECTRA & G.A.M.E., waar muziek van Roels zelf, alsook van Stockhausen en Cage zal worden gebracht. Eveneens op de campus Hoogpoort brengt Hans Roels op vrijdag 24 oktober om 12.30u. een aan zijn doctoraal onderzoek gerelateerde lezing. Voor meer informatie over deze beide evenementen verwijs ik naar de flyer in bijlage.

Het onderzoeksproject van Hans Roels werd gefinancierd door het Onderzoeksfonds Hogeschool Gent.

  • Conservatorium / School of Arts Gent
  • Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent, gratis