agenda & nieuws

15.10.13—16:00    Doctoraatsverdediging Laura Maes Cirque onderzoek

Onderzoekster Laura Maes presenteert de publieke verdediging van haar doctoraat getiteld “Sounding Sound Art. A study of its definition, origin, context, and techniques” tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de kunsten: Muziek aan de Universiteit Gent. Promotoren zijn prof. dr. Godfried-Willem Raes en prof. dr. Marc Leman. Aansluitend op de verdediging biedt de School of Arts een receptie aan.

In het kader van de verdediging presenteert Laura Maes de gelijknamige tentoonstelling SOUNDING SOUND ART in de Zwarte Zaal op de Bijlokecampus.

Het onderzoek van Laura Maes werd in 2006 geïnitieerd aan het Koninklijk Conservatorium en werd gefinancierd door het Onderzoeksfonds Hogeschool Gent.

  • Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent, gratis