agenda

agenda & nieuws

18.09—28.09.14    E-motion Zwarte Zaal expoonderzoek

Parallel met Jan Steens voorstelling 4.48 Psychosis loopt vanaf 18 september t.e.m. 5 oktober een tentoonstelling in de Zwarte Zaal van het KASK met beeldmateriaal van fotograaf Kurt Van der Elst en filmmaker Pieter Dumoulin die het volledige onderzoeksproject hebben gevolgd.

Op de opening van de tentoonstelling E-motion wordt ook Jan Steens publicatie BEING IN PLAYING gepresenteerd. Een uitgave van MER, Paper Kunsthalle.
De publicatie bevat zes fictieve conversaties over de dynamiek en de processen die aan de basis liggen van de dramaturgie van de acteur. Deze conversaties hebben nooit echt plaats gevonden of tenminste niet buiten het denkproces van de auteur. De gesprekspartners zijn niet gebaseerd op echte mensen. Het zijn gender neutrale stemmen die spreken en argumenteren vanuit het perspectief van hun specifieke functies binnen het veld van het theater. Het zijn perspectieven en functies die de auteur kent vanuit zijn eigen ervaring als acteur, als regisseur, als docent of als student. De tekst wordt aangevuld met foto’s en met een DVD met voorbeelden van het werk van de auteur.

'L'être et le jouant - Het zijn in het spelen' is het onderzoeksproject van Jan Steen aan KASK / School of Arts van de HoGent. Hierin stelt Jan Steen dat de specifieke aanwezigheid van een acteur allesbepalend is voor het specifieke van een voorstelling.

Het onderzoeksproject van Jan Steen wordt gefinancierd door het onderzoeksfonds Hogeschool Gent.

Vernissage: 17.09.14 — 19:30
Tentoonstelling: 18.09 - 05.10
woensdag t.e.m. zondag 14:00-18:00

  • Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent, gratis