agenda

agenda & nieuws

05.11.20—09:00    Innocastle symposium: Estate Landscapes ONLINE symposium

‘Estate Landscapes’ verkent het belang van historische landgoederen voor de ontwikkeling van het landschap en de ruimere regio en vice versa. Via sprekers, debatten en break-out sessies gaan we in op de toekomst van deze domeinen en verkennen we hoe het erfgoed en ruimtelijk beleid hieraan kan bijdragen. Na een introductielezing zullen sprekers zoals John Dixon Hunt (Engels landschapshistoricus) en Ignace Schops (bezieler van het Nationaal park Hoge Kempen) ingaan op de verschillende facetten van de relatie tussen de domeinen en het ruimere gebied. Wat betekent deze relatie voor de ontwerper, welk ruimtelijk, economisch en sociaal potentieel brengt deze relatie met zich mee en waarom is een variatie aan private en publieke eigenaren hierin belangrijk? Daarnaast zijn er onder meer sessies rond de toekomst van erfgoedbeleid –en financiering, het herbestemmingsbeleid, de sociale rol van een domein, de toeristische meerwaarde die deze domeinen generen alsook hun potentiële rol in gebiedsontwikkeling.