agenda

afgelopen evenementen

agenda & nieuws

11.03.21—20:00    Het Collectief — Berg, Boulez, Berio & Schönberg Miry concertzaal concert

In Europa is het begin van de twintigste eeuw een periode van ongeziene omwentelingen. In Wenen verschijnt Arnold Schönberg op
het toneel. Hij beschouwt het als zijn taak de Duitse romantische muziektraditie van Wagner en Brahms samen te vatten en vanuit
deze synthese een fundamenteel nieuwe taal te creëren. De Kammersymphonie is qua taal nog hyperromantisch, maar bevat reeds kernen van zijn latere atonale beeldenstorm. Het was echter zijn leerling Alban Berg die de boeken zou ingaan als de meest lyrische van de Tweede Weense School. De kwintetversie van zijn pianosonate is van de hand van de jonge Brusselse componist Tim Mulleman. Met Sequenza VIII levert Luciano Berio een modernistisch portret van de viool, waarin zowat alle mogelijke technieken aan bod komen. Daarmee knoopt hij duidelijk aan bij Bachs Sonates en Partita’s. Pierre Boulez toont zijn sympathie voor deze démarche in zijn Dialogue de l’ombre double, een cadeautje ter ere van Berio’s zestigste verjaardag, waarin de klarinet in dialoog gaat met zijn eigen elektronische schaduw.

---

In Europe, the early twentieth century was a period of unseen upheavals. Arnold Schönberg appeared on stage in Vienna. He saw it as his task to summarize the German romantic musical tradition of Wagner and Brahms and, from this synthesis, to create a fundamentally new language. His ‘Kammersymphony’ still hyper-Romantic in terms of language, but already contains the nuclei of his later atonal iconoclasm. However, it was his pupil Alban Berg who would enter the books as the most lyrical of the Second Viennese School. The quintet version of his piano sonata is from the hand of the young Brussels composer, Tim Mulleman. With’ Sequenza VIII’ Luciano Berio delivers a modernist portrait of the violin in which almost every possible technique is encountered. In this way, he clearly connects to Bach’s Sonatas and Partitas. Pierre Boulez shows his sympathy for this démarche in his ‘Dialogue de l’ombre double&’, a gift in honour of Berio’s sixtieth birthday, in which the clarinet enters into a dialogue with its own electronic shadow.

Toon Fret fluit
Julien Hervé klarinet
Wibert Aerts viool
Martijn Vink cello
Thomas Dieltjens piano
Yannick Willox live electronics

 

A. Berg (1885-1935)
– Pianosonate op. 1 (arr. T. Mulleman)


P. Boulez (1985-2016)
– Dialogue de l’ombre double

D. Pauwels
– Creatie

L. Berio (1925-2003)
– Sequenza VIII voor viool solo

A. Schönberg (1874-1951)
– Kammersymphonie op. 9 (arr.Webern)

Student KASK & Conservatorium
– Creatie

  • Biezekapelstraat 9, 9000 Gent, € 20 / 15 (red.) / 5 (-26)
  • tickets