Menu

agenda

agenda & nieuws

22.10—25.10.18    PA\WS (Performative Arts \ Work Space) Campus Bijloke - Zwarte Zaal expo

PA\WS is als organisatie gegroeid uit een verlangen naar collectiviteit, het delen van praktijk en heruitvinden van ruimte. Eveneens is het de drager van een multimediaal vlak, Het Platform, en de werking hieromtrent. Het Platform transformeert afhankelijk van plek tot plek. Met deze nomadische werking herdenkt PA\WS telkenmale de ruimte waarin we ons bevinden. Het Platform richt zich op het cureren, organiseren en creëren van ruimte met als doel het genereren van ontmoeting en het verbinden van diverse praktijken.

De Zwarte Zaal

Van maandag 22 tot en met donderdag 25 oktober strijken we neer in de Zwarte Zaal. Hier vormen we deze ruimte om tot een open werkplek die zich richt op het denken en bouwen aan Het Platform, een constellatie van beeld, geluid en performativiteit. Hoe gaan verschillende media, en hun makers met elkaar in interactie? Waaruit vloeit de dialoog? Hoe en waarom worden praktijken samengebracht? Hoe kunnen we losbreken van het individualisme binnen de kunsten? PA\WS onderzoekt en reflecteert over het collectieve werkingsproces, genereert beweging, verandering en samenkomst in ruimte, zoekt naar nieuwe documentatievormen en herdenkt zowel zichzelf, de ruimte als het medium.

Werking

Event en ruimte gerelateerd werken we samen met residenten. Het gesprek tussen PA\WS en de residenten onderzoekt de mogelijkheden van Het Platform. Hoe begeeft en verhoudt het vlak zich tot ruimte? Binnen Het Platform wordt er gecreëerd en gedialogeerd. Hoe staat film tegenover performance, hoe beïnvloedt muziek beeldend werk, vinden we een consensus in het samen maken? Een zoektocht naar een gezamenlijke praktijk, los van het individu. Hieruit volgt een open gesprek over CO-auteurschap. Alles wat binnen Het Platform wordt gemaakt komt voort uit een groep residenten/Het Platform en de dialoog.

De ruimte waarin we werken is altijd open en vrij toegankelijk, er is geen sprake van publiek: De bezoeker die de ruimte betreedt, stapt men mee in het groter geheel. Hij wordt deel van het werken en denken in de ruimte en van de ruimte op zichzelf, deel van de dialoog en deel van Het Platform.

PA\WS hanteert een horizontale structuur. Tegenover de verticale structuur, die top-down analyseert, werkt men in de horizontale structuur op gelijke hoogte, vanuit het eigen individu naar het collectief.

Codering en documentatie

We werken met een ruimte- en tijdsgebonden codering en herdefiniëring. De code of herdefinitie die met de groep wordt afgesproken is van tijdelijke duur en gerelateerd aan de ruimte. Deze wordt gevolgd en vastgelegd door de aanwezigen in de ruimte. Iedere dag worden er afspraken gemaakt over een nieuwe codering.

Onze werking wordt vertaald in de mogelijke vorm van een magazine.  Onze redactie zoekt, schrijft samen met de residenten en de aanwezigen. Het magazine definieert zichzelf als open werkruimte, het communiceert transparant en reflecteert over interdisciplinariteit o.b.v. het multimediaal platform, het is op zoek naar nieuwe documentatie- en archiveringsmogelijkheden i.v.m. het werkingsproces. Een afweging van het product tegenover het proces. Samen met ieder event verschijnt een publicatie.

  • PA\WS i.s.m. KASK & Conservatorium
  • Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent, gratis
  • PA\WS op facebook