agenda

agenda & nieuws

11.03.19—20:00    Sloop… het beleid KU Leuven - Faculteit Architectuur lezingonderzoek

Het project ‘Ruimte voor sloop’ van KU Leuven - Faculteit Architectuur en HoGent -KASK verkreeg in 2017 het Bouwmeesterlabel 014. Met dit project, gedragen door gezamenlijk werk van studenten en docenten, willen we een maatschappelijk draagvlak creëren voor het terugdringen van de verharding in de Vlaamse open ruimte. In maart 2018 vond, in het kader van dit Bouwmeester label, een gesmaakte lezing plaats door landschapsarchitecte Hannah Schubert over de inzet van de kracht van natuur om een ‘gefaald’ gebouw langzaam te transformeren naar een landschap. Een tweede lezingenavond gaat in op debeleidsmatige en instrumentele aspecten van sloop.We laten ons opnieuw inspireren door twee Nederlandse deskundigen.

JEROEN MERKX is nu werkzaam bij de gemeente Sint-Antonis, maar werkte voordien bij de gemeente Someren als projectleider voor het bestemmingsplan buitengebied en de aanpak van leegstand op het platteland.Deze kleine,landelijke gemeente in Noord-Brabant is erin geslaagd om een eigen fonds en subsidiesysteem voor de sloop van leegstaande stallen uit te werken. Jeroen Merkx stond mee aan de wieg van dit gemeentelijk sloopbeleid.

MARTIJN SEGERS is projectleider ‘Superlocal’ bij de Limburgse woningbouwcoöperatie HEEMwonen.In een krimpregio, zoals de ‘Stadsregio Parkstad’, weten overheden dat teveel leegstand tot een neerwaartse spiraal leidt. Om die reden slaan gemeenten en woningbouwcoöperaties de handen in elkaar om het aantal woningen actief te verminderen, het materiaal uit sloop te hergebruiken en de vrijgekomen ruimte in te schakelen in groenstructuren. De lezingen worden ingeleid door LEO VAN BROECK, Vlaams Bouwmeester.