agenda & nieuws

15.10.19—20:00    Studium Generale: Caroline Pauwels MIRY Concertzaal lezing

Ode aan de verwondering

‘Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is’.Aan het woord is Albert Einstein, een wetenschappelijke grootheid. Toen Einstein in 1933 in België verbleef, zocht hij in De Haan een andere grootheid op: James Ensor. Een schilder. Wat die twee met elkaar bespraken, weten we niet. Maar onwillekeurig roept die ontmoeting de vraag op of er verwantschap bestaat tussen kunst en wetenschap.

In sommige gevallen valt de scheidslijn trouwens moeilijk te trekken. Was bijvoorbeeld Leonardo da Vinci een kunstenaar die ook wetenschapper was of een wetenschapper die kunstenaar was? Da Vinci stelde zich die vraag eenvoudig niet. Voor hem bestond er geen onderscheid tussen wetenschap en kunst. Zonder kennis van de wiskunde, de optica en het perspectief was er immers geen schilderkunst mogelijk. Zonder kennis van de anatomie en de fysiologie, geen beeldhouwkunst. Zonder wiskunde, geen muziek. Zonder kennis van ademhalingstechniek, geen woordkunst of theater.

Dat verwondering het begin van alle wetenschap is, is voor wetenschappers vanzelfsprekend. Voor filosofen als Socrates, Plato en Aristoteles is verwondering het begin van wijsheid. En ja, verwondering kan ook ergernis oproepen, zelfs verbijstering of vervreemding. Maar altijd weer is er verbazing, verbeelding, overrompeling, verrassing.

Met de verwondering begint de bevraging, het zoeken, het vallen en opstaan, het vinden van wat je niet eens wist dat je zocht.Of het nu gaat over kunst, cultuur of wetenschap: in den beginne is er ontegensprekelijk, onoverkomelijk, de verwondering. Is dat geen schone gedachte?

Met deze gedachte starten we onze Studium-reeks… Een reeks met Caroline als gastcurator. Een reeks waar verwondering centraal staat.

  • KASK & Conservatorium i.s.m. TAZ, KAAP, Academia Press en de Auteurs
  • Biezekapelstraat 9, 9000 GENT, €8/GRATIS