agenda & nieuws

25.02.19—10:00    The School of Speculative Documentary Kaaistudio's masterclassonderzoek

Hoe kunnen we het documentaire in de kunst inhoudelijk, vormelijk en methodologisch herdenken? Hoe kunnen we ons laten inspireren door de paradox dat zodra je de realiteit documentair probeert te benaderen, deze meteen verdampt en muteert? Hoe wrikken we het documentaire los uit de opdeling in disciplines en ontwikkelen we strategieën wars van een geformatteerd marktdenken? Hoe nemen we onze verantwoordelijkheid voor mechanismen die bepalen wat er al dan niet kan of mag worden waargenomen, gezien, gehoord, gezegd, gedacht, gemaakt, gedaan? En hoe springen documentairemakers om met hun eigen (machts)positie en blinde vlekken?

The School of Speculative Documentary is een initiatief van Belgische fotografen Max Pinckers en Michiel De Cleene, theatermaker Thomas Bellinck en filmmaker An van. Dienderen. Samen richtten ze een onderzoeksgroep op aan het KASK in Gent die fungeert als interdisciplinaire ontmoetingsruimte om het documentaire gebaar te bevragen. Tijdens het symposium ontplooit deze ruimte zich in de Kaaistudio’s. Via artistieke presentaties en gesprekken praten makers over onzekerheid en giswerk, om in het reine te komen met de niet te dichten gaten in hun werk en de morsige werkelijkheid.

10.00-10.30: Opening van het symposium door The School of Speculative Documentary & Kaaitheater. Presentatie van het manifest.

10.30-17.30 (lunchbreak 13.00-14.00): Presentaties/gesprekken van en met: Eszter Salamon, Hongaarse choreografe en danseres. In haar werk onderzoekt ze onder meer de notie van speculatieve geschiedenis. Ho Rui An, kunstenaar en schrijver, werkzaam in Singapore en Berlijn. Op het snijpunt van beeldende kunst, cinema, theorie en theater bestudeert hij hoe beeld en macht zich tot elkaar verhouden. Rosine Mbakam, Kameroense filmmaakster, woonachtig in Brussel. Met haar werk maakt ze verbindingen tussen de verschillende realiteiten waarin ze opgroeide en momenteel werkt. Helene Kazan, kunstenaar, curator en schrijfster. In haar werk verbindt ze internationaal recht, architectuur en de menselijke ervaring van geweld. Els Dietvorst, Belgisch beeldend kunstenaar en filmmaakster, leeft en werkt in Ierland. In haar werk staat communicatie, samenwerking en sociaal conflict centraal. Arkadi Zaides, choreograaf, opgegroeid in Wit-Rusland en Israel, woonachtig in Frankrijk. In zijn projecten ontleedt hij de fysieke effecten van sociaal-politieke contexten op het menselijk lichaam. (details omtrent de precieze dagindeling volgen binnenkort, zie online)

17.30-18.00 Aan het einde van de dag zal Nederlandse schrijfster en theatermaakster Rebekka De Wit het manifest van The School of Speculative Documentary herbekijken en reflecteren op de dag.

18.00-19.30 Dinner break

19.30: screening van Les deux visages d'une femme Bamiléké, documentaire van Rosine Mbakam (België/Kameroen, 2016, 76 min. Gesproken: Frans/Bamileke. Ondertiteld: Nederlands): Een jonge vrouw, geëmigreerd naar Europa, keert terug naar haar geboorteland Kameroen. De film toont de hereniging met haar moeder. Een reünie opgebouwd rond plaatsen die een belangrijke rol speelden in haar kindertijd. Twee verschillende wegen die elkaar kruisen rond de tradities die ten grondslag liggen van hun uiteenlopende persoonlijkheden. Ze gaat op zoek naar de verborgen gevoelens en verhalen van de vrouwen van haar gemeenschap, de vrouwen die haar mee gevormd hebben tot wie ze nu is, om zo haar eigen verhaal te ontdekken. Deze documentaire is bekroond met de Prijs van de Vlaamse Unesco Commissie van België.

  • KASK & Conservatorium i.s.m. Kaaitheater
  • O.L.V. Van Vaakstraat 81, 1000 BRUSSEL, €5
  • Meer info