agenda & nieuws

22.08—03.09.15    Villanadine / Villanadien – Philip Huyghe Zwarte Zaal expoonderzoek

Met het tentoonstellen van de polyptiek VillaNadine sluit Philip Huyghe zijn doctoraatsonderzoek aan KASK/School of Arts Gent naar de ‘tussenruimte’ af. VillaNadine verwijst nadrukkelijk naar architectuur en gebruikt het huis in verschillende gedaantes als nucleus, als visuele entiteit ook, die het mogelijk maakt om architectuur te laten samenvallen met transformatieruimte.  Het gaat om het huis als toestel of machine die het moment van verandering teweegbrengt. Het huis heeft een geschiedenis, een symboolwaarde: elke bewoner schikt of verandert voortdurend elementen en objecten in zijn leefwereld die op die manier een transformatie van zijn identiteit bewerkstelligen.
Naast de vijf eerder uitgevoerde en gepresenteerde projecten die in een documentaire opstelling te zien zijn, zijn er ook twee nieuwe werken te ontdekken. Bij de Anatomie van de Verbeelding (2014/2015) vormt, net als bij de andere onderdelen van dit project, de performatieve ruimte het vertrekpunt, in dit geval het anatomische theater Cirque en zijn pendant op dezelfde site, de tentoonstellingsruimte KASKgalerie. De vaststelling dat beide ruimtes een zelfde basisarchitectuur hebben en zich als het ware aan elkaar spiegelen is het centrale gegeven van het project. Uit de frictie tussen de twee fysieke ruimtes, ontstaat een derde ruimte die zich manifesteert in de cyclische vertoning van het verbeelde en geprojecteerde beeld.
Als sluitstuk neemt het werk The Blue Grotto (2015) de (immateriële) tussenruimte zelf als vertrekpunt: via zijn dynamiek van kantelingen en bewegingen wordt deze voor onze verbeelding zichtbaar gemaakt.

22.08.2015 - 03.09.2015
Dagelijks open van 14:00 – 18:00
Donderdag 3 september open vanaf 12:00
Receptie: 03.09.2015 – 16:00

  • Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent, gratis