agenda & nieuws

17.03—18.03.16    Voorjaarscongres Open Ruimte, Open Blik Paleis der Academieën symposium

Op 17 en 18 maart 2016 organiseren de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en haar partners, waaronder de School of Arts van de HoGent het voorjaarscongres ‘Open ruimte, open blik’. 

MEER DAN 'HET RESTJE DAT OVERBLIJFT' ...

Open ruimte is veel meer dan het restje dat overblijft als we de ruimte gepland en bebouwd hebben. De schaarse open ruimte die Vlaanderen rijk is, moet oplossingen bieden voor tal van prangende kwesties die op ons afkomen: waterbeheer als antwoord op hevige regenbuien of langdurige periodes van droogte, de productie van hernieuwbare energie als alternatief voor fossiele brandstoffen, een gezonde voedselproductie als antwoord op de alsmaar groeiende bevolking … De open ruimte is van cruciaal belang en moet offensief ingezet worden. Dit betekent dat de open ruimte zou moeten bepalen hoe de rest van de ruimte kwalitatief kan worden ontwikkeld - en niet omgekeerd. 

ONGEWONE PERSPECTIEVEN

Het congres wil op een originele manier de kracht en het belang van open ruimte in de verf zetten en de sleutelrol van de ruimtelijk planner benadrukken. Hiervoor zorgen onder meer binnen- en buitenlandse sprekers die het thema vanuit ongewone perspectieven zullen benaderen: JULIA CZERNIAK (Syracuse University, NY), DIRK SIJMONS (TU Delft), JOHAN BRAECKMAN (UGent), SEPPE DE BLUST (Ndvr) en JONATHAN HOLSLAG (VUB). Daarnaast hopen we met doe-sessies en vernieuwende werkvormen de aanzet te kunnen geven voor een mentale omslag. BEKIJK HET VOORLOPIGE PROGRAMMA

GRIJP UW OGENBLIK!

Ook u krijgt de kans om op het congres een (vurig) standpunt te verdedigen of een lovenswaardig project in de kijker te zetten. Grijp dus uw Ogenblik! U kiest zelf op welke manier u uw verhaal wilt vertellen: een film, beelden, cartoons, stand-upcomedy, muziek, een performance of gewoon een praatje. Alles kan, zolang u ons maar verrast.

PRAKTISCH

Locatie: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst, Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel. SCHRIJF IN!

Deelname voor 1 dag: € 125 VRP-leden en partners) | € 175 (niet-leden) | € 20 (studenten)
Deelname voor 2 dagen: € 200 (VRP-leden en partners) | € 300 (niet-leden) | € 40 (studenten)

Dit congres is een gezamenlijk initiatief van de VRP, Ruimte Vlaanderen, VLM, Team Vlaams Bouwmeester, Departement Landbouw en Visserij, ILVO, INBO, VVSG, VVP, Erasmushogeschool (Opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur), HoGent - School of Arts, KU Leuven (Faculteit Architectuur), Universiteit Antwerpen (Faculteit Ontwerpwetenschappen), Universiteit Gent (Vakgroep Geografie), Universiteit Hasselt (Departement Architectuur en Kunst) en Vrije Universiteit Brussel (Opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning).