Menu

agenda & nieuws

Nieuw studieprogramma Landschaps- en tuinarchitectuur! (16.06.17)

De opleiding Landschaps-en tuinarchitectuur start het academiejaar 2017-2018 met een hernieuwd studieprogramma! Daarmee willen we jou als student nog meer mogelijkheden bieden om je op een eigen(zinnige) wijze te ontwikkelen als ontwerper / landschaps- en tuinarchitect. Verder kiest de opleiding ervoor om heel wat hoorcolleges door werkcolleges te vervangen. Als student werk je dus vaker in kleine groepen en kan je intensiever begeleid worden door onze docenten. Met het nieuwe curriculum kan je je als student nog sterker voorbereiden op de brede beroepsmogelijkheden in het werkveld!

Toelichting over de opleiding en een overzicht van het nieuwe studieprogramma vind je op de opleidingspagina.

Wel willen we je hier al kort de belangrijkste klemtonen meegeven:

  1. Vanaf 2017-2018 is er in de praktijkopdrachten (Ontwerpen I, Ontwerpen II en Bachelorproef) een diverser en afwisselend aanbod aan ontwerpopdrachten.  Reeds vanaf het eerste bachelorjaar krijg je zowel diverse private opdrachten (tuinen met verschillende invalshoeken) alsook ontwerpopdrachten voor de publieke ruimte (zoals parken, woongroen, pleinen,…). We werken daarbij regelmatig met reële opdrachtgevers. De eerste twee bachelorjaren worden telkens afgesloten met een keuze-opdracht waarbij je ofwel voor een ontwerp in de private ruimte of een ontwerp in de publieke ruimte kiest. In het derde bachelorjaar heb je een grote vrije keuze om zelf te bepalen welke richting je uit wilt met je afstudeerontwerp.
  2. Naast de ontwerpateliers doorloop je vanaf volgend academiejaar doorheen de opleiding ook ontwerplabo’s. Deze ontwerplabo’s ondersteunen je om specifieke technieken onder de knie te krijgen zodat je ze gemakkelijker in je ontwerpproces kan integreren. Zo ga je praktisch aan de slag om je de technische aspecten bij het ontwerpen van allerlei verhardingen en constructies eigen te maken. Uiteraard ligt er ook een zeer belangrijke nadruk op het ontwerpen met planten, waarbij je zowel beplantingsplannen als beheerplannen leert opmaken.
  3. Doorheen de opleiding zullen er heel wat mogelijkheden zijn om je eigen studieprogramma vorm te geven. Vanaf het tweede bachelorjaar heb je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in bepaalde digitale visualisatietechnieken, of om je eerder te focussen op de juridische aspecten voor de uitvoering van een project of om op landschappelijke schaal aan de slag te gaan met beleidsinstrumenten. In het derde bachelorjaar kan je opleidingsonderdelen volgen aan één van de vele andere ontwerp- en kunstopleidingen aan onze School of Arts. Naast de keuze die je maakt voor je ontwerpopdracht voor de Bachelorproef, kan je je opleiding als landschaps- en tuinarchitect bovendien verder verdiepen of verbreden door Workshops – korte intensieve cursussen – die je op basis van je eigen interesses kiest.
  4. Tenslotte schenken we ook versterkte aandacht aan de theoretische en praktische kaders in de context van je ontwerpopleiding. Opleidingsonderdelen als Sociologie, en ecologie zullen je kritisch doen kijken naar keuzes die je in je ontwerpproces dient te maken. Opleidingsonderdelen als Werkveldverkenning en communicatie alsook Bedrijfsbeheer en ondernemen zorgen er dan weer voor dat je de stap naar het werkveld met meer zelfvertrouwen kan nemen.

Indien je naast de info op de website toch graag verdere info wenst ben je uiteraard steeds welkom op één van onze volgende infoactiviteiten.
Preregistreren voor de opleiding en verdere informatie over de inschrijvingen vind je op volgende link.

Wij hopen alvast jou te mogen verwelkomen als toekomstige landschaps- en tuinarchitect!

   

nieuws

archief