Menu

agenda & nieuws

Visitatiecommissies lovend over opleidingen audiovisuele kunsten en drama (03.02.16)

In het voorjaar van 2015 werden onze opleidingen Audiovisuele Kunsten en Drama op hun kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. Beide opleidingen krijgen erg positieve commentaren van de visitatiecommissies, iets om heel blij, trots en tevreden over te zijn. De betrokken opleidingen scoren op geen enkel criterium onvoldoende of voldoende, maar steken op alle punten ver boven de middenmoot uit.

Enkele citaten uit het rapport over Audiovisuele Kunsten:

 • “De commissie prijst de duidelijke auteursgerichte focus met heldere pedagogische principes van de opleidingen. Het programma van de opleidingen is naar de mening van de commissie samenhangend en consistent. Het gaat uit van enkele heldere uitgangspunten en pedagogische principes en maakt deze ook waar.”
 • “De studenten staan effectief centraal en worden, vooral in de praktijkvakken, intensief persoonlijk begeleid om zichzelf te kunnen leren kennen als maker en als mens.”
 • “De opleiding beschikt over personeel dat erg gemotiveerd is. Ze zijn zeer bereikbaar voor studenten.”
 • “Die site beschikt over uitstekende, moderne voorzieningen. De commissie was vooral onder de indruk van de filmzaal (KASK Cinema), die ook buiten de lessen een zeer interessant programma heeft voor studenten en externen. Dit zorgt er, samen met de inspirerende gebouwen en aanwezige kunststudenten, voor dat er een ideale creatieve ‘vibe’ aanwezig is op de site.”
 • “De opleidingen hebben een goed uitgewerkt toetsbeleid.”
 • “De commissie constateerde na het bekijken en lezen van verschillende masterproeven dat het niveau van de eindwerken hoog ligt.”
 • “De masterproeven zijn interessant en divers. Studenten leveren op die manier ook direct een mooi visitekaartje af voor de toekomst. Het lijkt erop dat alumni breed inzetbaar zijn in de sector en daarbuiten; de mensen uit het werkveld die de commissie gezien heeft, bevestigen dit ook volmondig.”
 • “De opleidingen zijn academisch en dus speelt onderzoek een belangrijke rol. Aan het KASK is gekozen voor onderzoek dat zoveel mogelijk in functie van het (praktijk-)onderwijs staat.”

Het volledige rapport van deze commissie in het kader van een onderwijsvisitatie lees je op http://www.vluhr.be/default.aspx?PageId=728

Enkele citaten uit het rapport over Drama

 • “De beoogde leerresultaten van de opleiding kunnen volgens de commissie zonder twijfel de internationale toets doorstaan. De opleiding beschikt hiertoe over een sterke eigen opleidingsvisie waarmee de opleiding er in slaagt de verwachte basiskwaliteit te overstijgen.”
 • “De commissie stelt vast dat het profiel dat de opleiding Drama zichzelf geeft een breed profiel speler/maker is. Sinds de vorige visitatie heeft dit profiel zich verder uitgekristalliseerd en daardoor is de opleiding in staat om ondanks het brede profiel toch een specifieke positie in het landschap in te nemen.”
 • “De begeleiding van de studenten gebeurt optimaal. De docenten staan zelf in voor een nauwe begeleiding van de studenten. De lijnen tussen docenten en studenten zijn kort.
 • De opleiding heeft heel gedreven personeel in huis. De kwaliteit van het personeel staat buiten kijf en is heel divers. Wat de commissie opviel is dat de docenten stevig achter de visie van de opleiding staan en zich ten volle engageren voor de opleiding. Dit draagt bij tot de aanwezige constructieve leeromgeving.”
 • “De artistieke, theoretische of pedagogische praktijk van de docenten vertakt zich in het internationale theaterveld.”
 • “De diversiteit van de werkvormen is groot. Dit wordt onder meer door de verschillende gastdocenten gestimuleerd. De gastdocenten zijn van uit­eenlopende achtergrond. Dit zorgt ervoor dat studenten een rijk palet aan invloeden mee krijgen in hun opleiding.”
 • “De commissie stelde tevreden vast dat interdisciplinariteit een evidentie is in het programma. De School of Arts profileert zich als een rijke leeromgeving voor studenten die zich verder willen ontwikkelen als autonome kunstenaars. De (fysieke) nabijheid van andere opleidingen biedt vele kansen tot interdisciplinaire uitwisseling en onderzoek. De commissie stelde vast dat dit in de praktijk ook benut wordt. Er is veel interdisciplinair contact tussen studenten en docenten. Dit leidde in meerdere gevallen al tot multidisciplinaire projecten.”
 • “De commissie kon vaststellen dat de studenten in een dergelijke omgeving uitgroeien tot kritische, mondige en tegelijk bedachtzame kunstenaars.”
 • “Er is een stijgende betrokkenheid en interesse van het werkveld bij de opleiding. De commissie vernam van dit werkveld dat de laatste jaren meer alumni als ‘markante persoonlijkheden’ worden bestempeld. Daarnaast stelt de commissie stijgende tevredenheid van de stakeholders vast omtrent de inzetbaarheid van de afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Hiermee slaagt de opleiding er in boven de basiskwaliteit uit te steken.”

Het volledige rapport van deze in het kader van een onderwijsvisitatie lees je op: http://www.vluhr.be/default.aspx?PageId=738

Gay Sons of Lesbian Lovers, dramaproject olv Fumiyo Ikeda, foto: Leontien Allemeersch

Gay Sons of Lesbian Lovers, dramaproject olv Fumiyo Ikeda, foto: Leontien Allemeersch

nieuws

archief