Studie of stage in het buitenland
PROCEDURE
Beurzen en oproepen
TIPS

Ik wil naar het buitenland als docent

Erasmus+ (binnen EU)

Als docent kan je ervoor kiezen om met een Erasmus+ beurs naar het buitenland te trekken. Je kan er les gaan geven in één van onze Erasmus+ partnerhogescholen (STA of staff mobility for teaching assignment) of je kan een navorming gaan volgen bij een erkende instelling (STT of staff mobility for training).

Global Minds (buiten EU)

School of Arts is met alle andere Vlaamse Hogescholen mee ingestapt in het ‘Global Minds’- programma van VLIR-UOS. Het Global Minds’ project loopt van 2017-2021. Het doel is niet alleen om een stevig netwerk uit te bouwen maar ook om bij te dragen tot een verdere en betere implementatie van Zuidwerking in de hogescholen en zo een verbetering van het hoger onderwijs in het Zuiden te bekomen. Dit project zet in op capaciteitsversterking van de Vlaamse hogescholen met betrekking tot hun Zuidwerking en voorziet hierin beleidsondersteuning. Daarnaast staat het verhogen van de zichtbaarheid van deze lopende projecten binnen de hogescholen centraal.
Een XREI reisbeurs is een financiële vergoeding van reis-en verblijfskosten van medewerkers van een Vlaamse hogeschool die naar één van de 19 VLIR UOS partnerlanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika gaan voor een bezoek van minimum 2 werkdagen (uitgaande mobiliteit) of omgekeerd (inkomende mobiliteit). Dit bezoek omvat minstens een ontmoeting van collega’s van een hogeronderwijsinstelling (op een campus van een HEI) en een exploratie van samenwerkingsmogelijkheden, maar kan gecombineerd worden met bezoeken aan organisaties uit het werkveld zoals ngo’s, bedrijven, …

Voor meer info rond de procedure, beurzen, tips etc. kunt u contact opnemen met de dienst internationalisering.

 

Flora Blommaert voor Future Footwear
Studie of stage in het buitenland
STUDIE

In het buitenland studeren betekent dat je gedurende minimum 3 maanden en maximum 12 maanden studeert in een partnerinstelling van KASK & Conservatorium. Je blijft ingeschreven in onze school en betaalt geen extra inschrijvingsgeld in de partnerinstelling. Eens je terug bent, integreert de studentenadministratie de studiepunten en de resultaten die je behaald hebt in het buitenland.

Partnerinstituten binnen Europa (Erasmus+ programma)

Als je naar een partnerinstelling binnen Europa gaat, dan moet je uitwisseling voldoen aan de Erasmus+ voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • Er bestaat een bilateraal akkoord of een Erasmus stage-contract tussen KASK & Conservatorium en de school waar je naartoe wil.
  • De partnerinstelling ligt in één van de 27 EU-staten of in Ijsland, Liechtenstein, Zwitserland, Noorwegen, Turkije of Kroatië.
  • Je bent als regulier student ingeschreven in KASK & Conservatorium.
  • Je bent geslaagd in je eerste jaar.
  • Je buitenlandse studie duurt minimum 3 maanden en max 12 maanden.
  • Je zorgt er voor dat alle nodige papieren, handtekeningen en stempels op tijd in orde zijn.
Partnerinstituten buiten Europa

KASK & Conservatorium werkt ook samen met partners buiten Europa. Zo gaan er jaarlijks studenten naar Kanazawa College in Japan, en hebben we overeenkomsten met Colombia, Ecuador en Canada.

De lijst van onze partnerinstellingen en hun websites vind je op Chamilo onder studentenaangelegenheden / internationaal.

STAGE

Elke student uit de professionele bacheloropleidingen zal op stage gaan. Binnen de academische opleidingen doe je als masterstudent ervaring op binnen het opleidingsonderdeel ‘kunst in het werkveld’. Uiteraard kan je zo’n ervaring over de grenzen gaan zoeken. Je stagecoördinator zal je in dat geval op weg helpen om een keuze te maken die past binnen je persoonlijk parcours.

VERDER STUDEREN IN HET BUITENLAND

Wil je graag na je studies verder studeren in het buitenland? Dit betekent ongetwijfeld een meerwaarde op persoonlijk en professioneel vlak, maar vergt een grondige voorbereiding. Over het algemeen begin je best een jaar op voorhand met de planning van je verdere studie. Er komen namelijk heel wat praktische zaken bij kijken en je moet uiteraard ook rekening houden met het financiële luik. Studeren in het buitenland kan een dure aangelegenheid zijn!

Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van Hogent: https://www.hogent.be/student/verder-studeren/buitenland/

PROCEDURE

Organiseer je buitenlandse plannen stap voor stap.

Elke student die voor studie, stage of in het kader van zijn of haar artistiek werk een mobiliteit naar het buitenland onderneemt dient voor vertrek online te registreren in mobility online. Door te registreren vraag je tegelijk ook een beurs aan. Voor de meeste mobiliteiten en beurzen geldt een deadline (zie verder).


STAP 1

Bespreek je plannen met je hoofddocent, stagecoördinator of ankerpersoon internationalisering van jouw opleiding. Bekijk of het een goed idee is om te vertrekken, welke partnerinstelling of welke stageplaats het interessantst is voor jou en welke periode het meest geschikt is. De lijst van onze partnerinstellingen en hun websites vind je op Chamilo onder studentenaangelegenheden / internationaal.


STAP 2

Registreer je online. Registreren voor een buitenlandse mobiliteit in academiejaar 2022-23 is mogelijk vanaf begin februari 2022.

Let op : deze online registratie staat volledig los van je kandidatuur bij een partnerschool (studie) of een stageplaats (stage). Voor beurzen (Erasmus en andere) geldt een belangrijke deadline. Je registratie moet namelijk gebeuren voor 25 maart van het academiejaar voorafgaand aan het jaar waarin je je buitenlandse studie of stage plant. Enkel dan maak je kans op een beurs en word je opgenomen in de selectieprocedure. Registreren na deze datum verkleint je kansen op een beurs aanzienlijk.

REGISTREER ONLINE


STAP 3

Voor buitenlandse studie: neem contact op met de dienst studentenaangelegenheden om je aanvraag verder op te volgen. Bereid ook je portfolio of opname voor. Onderzoek de mogelijkheden en voorwaarden van een uitwisseling met de partnerinstellingen die je interesseren. Elke partner heeft eigen deadlines om een aanvraag in te dienen. Bekijk op hun website zeker de procedures. Heel wat scholen werken ook met een academische kalender die verschilt van de onze. Bekijk hun kalender en onderzoek of die compatibel is met je eigen tijdsschema en dat van je jaarprogramma.

Voor buitenlandse stage: leg contact met buitenlandse stageplaatsen in overleg met je stagecoördinator / coördinator Kunst in het Werkveld.


STAP 4

Studenten die effectief vertrekken ontvangen voor vertrek de nodige info over de verdere administratieve opvolging van de mobiliteit, verzekeringen, enz.

Beurzen en oproepen
ERASMUSBEURS

Het Erasmus programma voorziet Erasmus­beurzen voor studie en/of stage in het buitenland. Je kan maximaal voor 12 maanden een beurs krijgen tijdens je hele studie­carrière. De beurs­bedragen variëren jaarlijks maar schommelen rond 300 Euro per maand. Het aantal beurzen is beperkt. Informeer je dus goed over de procedure om een Erasmus­aanvraag in te dienen als je er aanspraak op wil maken. Deadline aanvraag: 25 maart voorafgaand aan het jaar van de uitwisseling.


ERASMUS BELGICA

Niet echt buiten­land, maar toch: sinds 2004-2005 kan je ook een deel van je studie afwerken in de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap (mits een bilateraal akkoord). Dit initiatief van het Prins Filipfonds wil hiermee de communicatie en uitwisseling tussen de Belgische Gemeenschappen stimuleren. Deze beurs is beschikbaar voor zowel studie als stage, en is goed voor 100 EUR per maand als je ook in de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap verblijft. Deadline aanvraag: 25 maart voorafgaand aan het jaar van de uitwisseling.


VLIR-UOS REISBEURS

Voor wie in het kader van zijn/haar stage of bachelor-/masterproef naar een ontwikkelings­land wil reizen, zijn er de reisbeurzen van VLIR-UOS. Volgende landen komen in aanmerking: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopië, Guinee (Conakry), Kameroen, Kenia, Madagaskar, Mali, Marokko,  Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Palestijnse gebieden, Vietnam, Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Peru, Suriname.

Elk jaar is er een nieuwe oproep en kan je je aanvraag en dossier indienen. Deze reisbeurzen van 1000 euro zijn beperkt in aantal. Een Hogent selectie­commissie kent de beurzen toe op basis van een aantal selectie­criteria. Hier vind je meer info over de VLIR-UOS reisbeurzen. Als je met concrete plannen zit, neem je best contact op met de dienst studentenaangelegenheden. Deadline: 1 september (uitwisseling in het 1e sem) of 1 december (uitwisseling in het 2e sem).


GENERIEKE BEURS

Voor studenten die in het kader van hun uit­wisseling naar een land buiten de EU willen reizen. Elk jaar is er een nieuwe oproep en kan je je aanvraag en dossier indienen. Deze beurzen zijn beperkt in aantal en schommelen tussen de 500 en de 3000 EUR. Neem contact op met de dienst studenten­aangelegenheden voor meer informatie. Deadline aanvraag: 25 maart voorafgaand aan het jaar van de uitwisseling.


ASEM-DUO beurzen

Met het ASEM-DUO programma stelt het departement Onderwijs en Vorming beurzen ter beschikking voor studenten­uitwisselingen van 1 semester naar China, India, Vietnam en Zuid-Korea. Beurzen worden enkel voor duo-uitwisselingen ter beschikking gesteld waarbij zowel Vlaamse als Aziatische studenten aan de uitwisseling deelnemen. Meer info op http://www.asemduo.org/ of via de dienst studentenaangelegenheden.


PRIORITY COUNTRY PROGRAM BEURS

Voor studenten die kiezen voor een buitenlandse studie/stage in Brazilië, Chili, Japan, Marokko, Mexico, Rusland, Turkije, VS of Zuid-Afrika (min. 1 maand). Deze beurs is er voor de snelle beslissers: dien je aanvraag in voor 12 maart! Neem contact op met de dienst studentenaangelegenheden voor meer informatie.


STAGE NA AFSTUDEREN

Studenten kunnen zodra ze zijn afgestudeerd tot 12 maanden na de afstudeerdatum een stage opnemen in het buitenland, op voorwaarde dat de student zich heeft geregistreerd bij het Reconfirm Stageplatform voor hij of zij officieel is afgestudeerd deze beurs heeft aangevraagd. Meer info op reconfirm.eu of via de dienst studentenaangelegenheden.

TIPS
Kom naar de infosessie

KASK & Conservatorium organiseert elk jaar infosessies boordevol interessante info. De exacte data worden aangekondigd via interne nieuwsbrieven. Meer info via de dienst studentenaangelegenheden.


Verzekeringen

De meeste uitwisselingen vinden binnen Europa plaats. Zorg alvast dat je een EZVK of Europese ziekteverzekeringskaart aanvraagt bij je mutualiteit. Wil je zeker zijn dat je voldoende dekking hebt voor bepaalde medische tussenkomsten of in geval nood, zorg dan voor een aanvullende reis- en bijstandsverzekering. Meer info via Hogent.


Talenkennis

Twijfel je of je de (werk)taal op je bestemming voldoende kent? Probeer een keuzevak te volgen in een andere taal, of volg een talencursus bij een centrum voor volwassenenonderwijs.

Ga je op studie of stage binnen Europa, dan word je ook uitgenodigd om voor vertrek je taalniveau te bepalen via een taaltest. Is je niveau te laag, dan moet je een online taalcursus volgen. Bij terugkeer leg je de test opnieuw af. Zo kan je zelf zien in welke mate je niveau tijdens de internationale ervaring is verbeterd. Bovendien kan Europa zo de invloed van buitenlandse studie op talenkennis in kaart brengen voor alle Erasmusstudenten.


Reisdocumenten

Een Belgische identiteitskaart volstaat als reisdocument voor de landen van de Europese Unie en enkele van de buurlanden. Voor verdere bestemmingen heb je meestal een internationaal paspoort nodig. Dit kan je aanvragen bij de dienst bevolking van je gemeente. Wil je weten of je met je Belgische identiteitskaart naar je gekozen bestemming kan reizen? Kijk dit zeker na op de website van de FOD Buitenlandse Zaken en vraag je internationaal paspoort tijdig aan!

Voor reisbestemmingen buiten de EU heb je soms een visum of een werkvergunning nodig om er te mogen studeren of stage te kunnen lopen. Op bovenstaande website kan je al de eerstelijnsinformatie opzoeken over het vereiste visum of de vereiste werkvergunning. Meer gedetailleerde informatie over enkele veelvoorkomende bestemmingen van onze studenten vind je op het leerplatform Chamilo.

We raden je ten zeerste aan om je reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be/ indien je kiest voor een uitwisseling buiten EU. Zo heeft FOD Buitenlandse Zaken je contactgegevens indien zich een noodsituatie voordoet op je reisbestemming en kunnen ze bijstand verlenen.

Als student ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van het juiste visum!


Post je kot op facebook

Wat doe je met je kot als je voor enkele maanden naar het buitenland gaat? Misschien heeft een uitwisselingsstudent die in KASK & Conservatorium komt studeren interesse. Geef de info door aan de dienst studentenaangelegenheden.