Menu

Procedure

KASK & Conservatorium is een kunsthogeschool met opleidingen in de beeldende kunsten, vormgeving, audiovisuele kunsten, drama en muziek. We vinden het belangrijk om van binnenuit interdisciplinair te werken. De verschillende opleidingen laten daarom toe dat een student naast zijn/haar maior ook een minor kiest uit een andere discipline. Als uitwisselingsstudent is dat ook mogelijk. Let er wel op dat je slechts 1 maior kan kiezen en daarnaast een of twee minors uit een andere discipline. Je kan dus geen twee maiorvakken kiezen. Bespreek met de docenten in je eigen instelling welke opleidingsonderdelen relevant zijn binnen je curriculum. Uiteraard kan de dienst internationalisering je helpen met je finale studieprogramma eens je aangekomen bent.

Je kan als uitwisselingsstudent naar KASK & Conservatorium komen als je thuisinstelling een bilateraal akkoord heeft met onze school. De dienst internationalisering van je thuisinstelling is hiervan op de hoogte en kan je daarbij begeleiden.

Om je aanvraag in te dienen voor onze school, moet je het volgende doen:

STAP 1: Kandideer online.  Maak een print van je ingevulde formulier en zorg ervoor dat jij en je thuisinstelling de formulieren gehandtekend hebben.

STAP 2: Verzamel de volgende documenten:

  • je CV
  • de puntenlijst van je laatst voltooide jaar
  • een eerste voorstel voor een learning agreement
  • je motivatiebrief
  • voor KASK: je portfolio (CD, DVD, papier, …)
  • voor Conservatorium: een muziekopname op DVD

STAP 3: Stuur alle nodige documenten samen met je portfolio / muziekopname digitaal of per post naar:

KASK & CONSERVATORIUM
att. Els Moens
J. Kluyskensstraat 2
B-9000 Ghent
Belgium
els.moens@hogent.be

Uiterste indiendata:

1e semester en academiejaar :

  • muziek: 1 april
  • andere opleidingen: 15 mei

2e semester: 30 oktober

Inkomende studenten

KASK & Conservatorium is een internationale campus dankzij de reguliere werking van de school. De English Masterprogramma’s zorgen voor een instroom aan studenten vanuit de hele wereld. Daarnaast maken we als School of Arts van Hogent (University College Ghent) deel uit van het Erasmus University Charter Netwerk. Jaarlijks krijgen we daardoor tientallen uitwisselingsstudenten uit Europa op bezoek.

Verder hebben we ook een bilateraal akkoord met Kanazawa College in Kanazawa Japan waardoor we elk jaar enkele Japanse studenten kunnen uitnodigen op onze school om een deel van hun studie bij ons op te nemen.