internationale context

waarom naar het buitenland?

internationale context

Studeren aan KASK & Conservatorium is studeren in een internationale context. Jaarlijks starten er heel wat buitenlandse studenten in een van onze bachelor- en masteropleidingen. Hun specifieke culturele en artistieke achtergrond beïnvloedt het artistiek werk van onze studenten en vice versa.

Ook binnen het studieprogramma van de school krijgen onze studenten uitgebreid de mogelijkheid om te proeven van wat er internationaal leeft en beweegt op het vlak van design, architectuur, beeldende kunst, audiovisuele of podiumkunsten. De verschillende opleidingen bezoeken regelmatig tentoonstellingen, festivals en beurzen in binnen- en buitenland of ze nemen er zelf aan deel. We ontvangen jaarlijks een keur aan internationale experts uit uiteenlopende disciplines die als gastdocent of als spreker een bijdrage leveren aan ons onderwijs.

Uiteraard kan een student er ook voor kiezen om zelf een deel van zijn of haar opleiding in het buitenland te volgen. Dankzij onze samenwerkingsakkoorden met meer dan zestig kunstscholen in Europa en daarbuiten kunnen onze studenten tijdelijk bij onze partners studeren zonder daarvoor extra inschrijvingsgeld te betalen. Niet zelden volgen studenten bovendien een stage in het buitenland. Onze opleidingen hebben dankzij een jarenlange ervaring een databank aan contacten met buitenlandse organisaties opgebouwd, die jaarlijks nog wordt bijgewerkt en aangevuld.

In onze eigen concertzaal, tentoonstellingsruimtes en cinema houden we voeling met wat buiten de muren leeft en serveren we artistiek werk van internationaal gerenommeerde artiesten uit alle disciplines. Zo ontvangt het Conservatorium buitenlandse muzikanten op het podium van de MIRY Concertzaal. KIOSK is onze ruimte voor actuele kunst die de vinger aan de pols houdt in het veld van de beeldende kunst. Het hele jaar door zijn er solo- of duo-tentoonstellingen te zien van jonge kunstenaars met internationaal potentieel die nog weinig bekendheid genieten bij het grote publiek. KASKcinema pakt dan weer uit met een film- en animatiefilmprogramma dat de blik op de wereld richt en waaraan vaak ook een lezing of masterclass gekoppeld is.

We vinden het uitermate belangrijk om onze studenten een brede kijk op de wereld en de kunsten te bieden en gaan dan ook doorlopend artistieke projecten aan met internationale partners. Ook onze onderzoekers dragen dankzij hun gespecialiseerde kennis en netwerk bij tot de verruiming van het blikveld van studenten, docenten en de school in het algemeen.

Bekijk de mogelijkheden voor studenten

Bekijk de mogelijkheden voor docenten

Neem contact met ons op