Het spel voorbij de waanzin: een theatrale praktijk?

auteur(s): Evelien Jonckheere (Editor) Christel Stalpaert (Editor) Katrien Vuylsteke Vanfleteren (Editor)

Het spel voorbij de waanzin: een theatrale praktijk? tast de grensgebieden tussen de werelden van theatrale verbeelding en de psychiatrie af. Het boek bundelt de lezingen 'over gekte en theater' die op de studiedag 'het spel van de waanzin gepresenteerd weren, aangevuld met nieuwe bijdragen door theateronderzoekers en - makers. De studiedag kaderde in de gelijknamige tentoonstelling in het Gentse Museum Dr. Guislain; een tentoonstelling die getuigde van een eindeloze reeks gezichten van de waanzin: de megalomaan, de dwaas, de freak, de melancholieke eenzaat, het miskende genie ...
Evenveel variaties in theatrale visies op de waanzin worden in het boek behandeld door onderzoekers en kunstenaars. Naast die van samenstellers Evelien Jonckheere, Christel Stalpaert en Katrien Vuylsteke Vanfleteren zijn ook bijdragen opgenomen van Patrick Allegaert, Christian Biet, Marijs BOulogne, Thomas Crombez, Marc De Kesel, Viviane De Muynck, Violaine Heyraud, Luc Joosten, Hanneke Paauwe, Frank Peeters, Dirk Roofthooft, Dominique Van Malder, Benjamin Van Tourhout, Karel Vanhaesebrouck en Staf Vos.