Reading Urban Cracks : Practices of Artists and Community Workers

auteur(s): Riet Steel Elly Van Eeghem Griet Verschelden Carlos-Joseph Dekeyrel

De auteurs bespreken het potentieel van artistieke en sociale praktijken die met de context van urban cracks werken en zo dus ook cruciale politieke betekenissen voortbrengen. Kunstenaars en sociaal werkers zijn beiden geëngageerd in het lezen, analyseren en vertalen van pertinente ontwikkelingen in de samenleving, hoewel de intenties en uitkomsten van hun werk sterk verschillen. De gelaagdheid van verschillende historisch-gegroeide betekenissen en de kruising van conflicterende logica's op deze 'nutteloze' plekken worden naar voren geschoven als belangrijke kenmerken waarop kunstenaars en sociaal werkers
kunnen inspelen.

Dit boek is het resultaat van een tweejarig interdisciplinair onderzoeksproject van de HoGent. Het boek wil artistieke en sociale praktijken inspireren en verrijken door een kritische bijdrage te leveren over hoe en waarom praktijkwerkers hun werk inbedden in een specifieke stedelijke context. De auteurs hopen reflectie en discussie mogelijk te maken over de potentiële betekenissen van interventies in urban cracks.