Inschrijvingsgeld 2022-2023
Bijzondere studiekosten
Raming kosten en financiële hulp
Onze opleidingen ▾

Financieel

Inschrijvingsgeld 2022-2023
NIET-BEURSSTUDENTEN
 • vast gedeelte:€253,60
 • variabel gedeelte per studiepunt:€12,10
 • modeltraject 60 studiepunten:€979,60

BEURSSTUDENTEN
 • vast gedeelte:€115,80
 • variabel gedeelte per studiepunt:€0
 • modeltraject 60 studiepunten:€115,80

BIJNA-BEURSSTUDENTEN
 • vast gedeelte:€253,60
 • variabel gedeelte per studiepunt:€4,40
 • modeltraject 60 studiepunten:€517,60

NIET-EER STUDENTEN

Voor de academisch gerichte opleidingen drama, beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en muziek dienen sommige studenten buiten de Europese Economische Ruimte een toeslag te betalen. Dit op basis van art. II.215 van de Codex Hoger Onderwijs van Vlaanderen.

 • vast gedeelte:€760,80
 • variabel gedeelte per studiepunt:€36,30
 • modeltraject 60 studiepunten:€2938,80

Deze studenten worden vrijgesteld van het verhoogd inschrijvingsgeld voor Niet EER studenten.

BEURZEN VOOR NIET-EER STUDENTEN

KASK & Conservatorium voorziet een eigen beurzensysteem voor niet-EER-studenten binnen de opleidingen drama, beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en muziek. Jaarlijks worden er beurzen toegekend ten bedrage van het verhoogd inschrijvings­geld voor niet-EER-studenten (zie bovenstaande bedragen).  Beurzen kunnen toegekend worden aan studenten binnen een schakelprogramma, voorbereidings­­programma en masterprogramma. Meer informatie


VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN

De finale bedragen worden pas vastgelegd in de maand mei. Het uiteindelijke bedrag kan nog variëren.

 • Bachelor na bachelor Landschapsontwikkeling: €1959,20
 • Master na master Hedendaagse muziek: €2250
 • Postgraduaat Curatorial Studies: €2950
 • Postgraduaat Digital Storytelling: €3450
 • Postgraduaten Musical Performance Practice en Soloist Classical Music: €3850
 • Postgraduaat European Postgraduate Arts in Sound: €6000
Bijzondere studiekosten

Naast het standaard studiegeld betaal je als student aan KASK & Conservatorium ook de bijzondere studiekosten, ook wel ateliergeld of studiogeld genoemd. Deze kosten zijn verbonden met specifieke gebruiks- en verbruikskosten voor studenten. Enkele voorbeelden:

 • fotokopieën, waaronder extra opdrachten en oefeningen, toelichting bij opdrachten, tekstfragmenten, partituren, plannen, examens enz.
 • basis gebruiks- en verbruiksmiddelen in ateliers
 • afvalverwerking van specifiek ateliergebonden activiteiten (gips, metaal, hout, producten analoge fotografie, …)
 • gezamenlijke studie-uitstappen
 • aankoop, beheer, onderhoud en herstelling van ontlenings- en gebruiksapparatuur, inclusief instrumenten, voor studenten in de lokalen, ateliers en in de diverse uitleendiensten
 • gezamenlijke kosten bij projecten en tijdens de projectweek.

BEREKENING

De berekening verloopt individueel op basis van de opleiding/traject, het aantal opgenomen studiepunten en de verhouding van praktijkgebonden studiepunten tot het totaal. Bovendien verschilt de berekeningswijze tussen de bachelor- en de master-opleidingen. De schema’s zijn opgenomen in het onderwijs- en examenreglement en in een apart document.


AANREKENING

Kort na (her)inschrijving krijg je een voorlopige aanrekening in je HOGENT-mailbox. Gelieve deze te betalen met vermelding van de gestructureerde mededeling.

De afzender van de mail is hogent.facturatie@hogent.be en het rekeningnummer is altijd een van de volgende:

 • BE97 3900 9630 1049
 • BE83 3900 3956 2315
 • BE22 3900 3950 7347
 • BE93 3900 3940 2667

TERUGBETALING BIJ UITSCHRIJVING

Bij uitschrijving wordt een deel van het reeds betaalde atelier- of studiogeld terugbetaald, afhankelijk van het tijdstip van uitschrijving.

Raming kosten en financiële hulp
RAMING STUDIEKOSTEN

Om een idee te hebben van de persoonlijke kosten buiten het inschrijvings- en atelier- en studiogeld raadpleeg je best de studiefiches. Per opleidings­onderdeel vind je onder de rubriek studiekosten een raming van de kosten voor het vak. Als je alle bedragen van de vakken van een bepaald studiejaar samentelt, krijg je een idee van de kosten.


FINANCIËLE HULP

Voor vragen in verband met financiële hulp neem je best contact op met de dienst studentenvoorzieningen (STUVO).