Animatiefilm

Bachelor en Master in de Audiovisuele Kunsten > Animatiefilm

In 1966 stichtte de internationaal gereputeerde animatiefilmmaker Raoul Servais het traject animatiefilm. Het werd het eerste in zijn soort in Europa. Servais’ pedagogische visie was er één van een technisch goed onderbouwde opleiding waarin doorgedreven artistieke eigenzinnigheid moest kunnen floreren.

Vroeger kon je animatiefilm duidelijk situeren en herkennen en zag je films enkel in de bioscoop of op televisie. Vandaag is animatie(film) alomtegenwoordig. Naast een levendig festivalcircuit voor kortfilm en een actuele heropleving van de artistieke langspeelanimatiefilm, verschijnt animatie in de context van de podiumkunsten, van museale installaties en performances, in digitale uitgaves zoals geanimeerde kinderboeken, in bewegend beeld op het internet, in allerlei visualisaties en simulaties… Haar definitie als beeld-per-beeld medium brokkelde sinds de digitale revolutie helemaal af. De focus van de opleiding ligt vandaag elders: terwijl je in 1966 vrij exact kon zeggen wat animatie was, wordt nu gewerkt vanuit de vraag wat animatie zoal zou kunnen zijn.

Zelfs al is de discipline tijdens de laatste halve eeuw enorm veranderd, toch blijft het pedagogische model van Servais actueel. Door het opzetten van zowel narratieve als niet-narratieve projecten, nodigen we de studenten uit tot een doorgedreven onderzoek naar hun rol als creator binnen het medium. Zowel de rijke traditie als de veelzijdige actualiteit worden daarbij afgetast. De ontwikkeling van technische vaardigheden wordt altijd gekoppeld aan de individuele oriëntering.

Een vijftiental praktijkdocenten begeleidt de studenten in het bachelor- en masteratelier, elk vanuit hun specifieke artistieke visie en technische expertise. Het eerste deel van elk bachelorjaar bestaat uit opdrachten die hoofdzakelijk de aandacht vestigen op vaardigheden en kennis eigen aan het medium. Studenten leren om doelgericht tot resultaten te komen en onderzoekend te werken. Het proces is daarbij belangrijker dan het uiteindelijke product. Het tweede deel van het jaar biedt de nodige rust en tijd om al die input te verwerken. Studenten kunnen dan het medium naar hun hand zetten, eigen accenten leggen en een persoonlijk project uitwerken.

Om attitudes die op een te makkelijk snel resultaat gericht zijn, weg te nemen, volg je tijdens de eerste bachelor een procesgericht parcours dat uitnodigt tot eigen initiatief. Zo ontstaat er ruimte om uit falen te leren. Tijdens de tweede bachelor groeit het belang van afgewerkte projecten om dan in de derde bachelor tot een geslaagd afstudeerproject te komen.

Dit alles bereidt de weg voor naar de master, waar studenten hun artistiek onderzoek ten volle kunnen uitdiepen. Ze dragen er de verantwoordelijkheid voor hun parcours en kiezen ter ondersteuning twee mentoren, één uit de theorie en één uit de praktijk. De omkaderende theoretische vakken uit de bachelors worden vervangen door een waaier aan Nederlands- of Engelstalige seminaries. Deze helpen bij het reflectieve deel van hun specifieke artistieke onderzoek en zorgen voor interdisciplinaire ontmoetingen. Deze seminaries zijn discussieplatformen waar studenten uit allerlei richtingen samenkomen en mekaar ontdekken. Ook binnen het atelier is er frequent overleg met de medestudenten om elkaars werkproces te volgen en te bespreken. Dit aftoetsen en voeden van de eigen praktijk gebeurt in de master ook in de vorm van een stage. Studenten leggen contacten met het werkveld en toetsen hun creativiteit aan de buitenwereld, al dan niet in groepsverband. Voorbeelden zijn theatersamenwerkingen, taken in filmproducties of televisiespots. Dit totale proces resulteert uiteindelijk in hun afgewerkt masterproject. Dit product wordt beoordeeld en becommentarieerd door filmmakers en professionelen uit het brede culturele veld.

Onderzoek maakt inherent deel uit van onze betrachtingen als academische opleiding. Soms kunnen we slechts vaagweg benoemen waarnaar we op zoek zijn en wanneer we iets definitiefs vinden. Kunstonderwijs gaat over het aanscherpen van alle zintuigen en de bijhorende denkprocessen. Wij trachten onze studenten te enthousiasmeren voor het grote potentieel in en rond hen. Het is niet de bedoeling studenten met emmers kennis vol te gieten, maar wel om hen te activeren als makers, en het creatieve vuur aan te wakkeren.

docenten