Menu
Karen Vázquez Guadarrama, Flor de Mil Colores

Karen Vázquez Guadarrama, Flor de Mil Colores

Brian Windelinckx,

Brian Windelinckx, "Et Dimanche, le Déluge"

Jens Burez, The many deaths of John Hurt

Jens Burez, The many deaths of John Hurt

Joosje Hendrickx Småland

Joosje Hendrickx Småland

Vida Deni, Ayan and the White Balloon

Vida Deni, Ayan and the White Balloon

Thomas Nuijten, The End of Monica

Thomas Nuijten, The End of Monica

Film

English master available

Bachelor in de audiovisuele kunsten > film

In de filmafdeling kiezen we voor een globale vorming tot filmmaker: er is geen opdeling tussen fictie en documentaire en evenmin tussen het artistieke en het technische. Er is maar één richting en daarin dompelen we de student onder in alle aspecten van het filmmaken, met als centrale vraag: wat wil ik vertellen en op welke manier breng ik geluid en beeld in stelling om dat te bereiken? Deze globale benadering is uniek in het Vlaamse filmonderwijs. Daarnaast is ook persoonlijkheidsontwikkeling een belangrijk onderdeel van de opleiding. Filmmakers hebben een identiteit en een persoonlijkheid die bepalend is voor de vorm en inhoud van hun werk.

Wij werken met een beperkt aantal studenten, zodat de opleiding persoonlijk blijft en volgens het atelierprincipe kan verlopen. Dit principe berust op het eenvoudige, maar efficiënte idee dat je filmmakers het best kunt opleiden door hen vooral veel films te laten maken. Bijna alle opdrachten en oefeningen – ook in het eerste jaar – resulteren in persoonlijke filmprojecten.

Onze ateliers zijn volledig digitaal ingericht – zowel voor opname als voor montage. Daarnaast blijft klassieke filmstock als opnamemateriaal toegankelijk voor de studenten die er zich in willen bekwamen.

De opleiding focust op alle deelaspecten van het film maken: scenario's schrijven, regie, camera, licht, geluid, montage en productie. De ploeg staat centraal in de organisatie. Studenten werken niet alleen mee aan de projecten van medestudenten van het eigen jaar, maar ook in die van andere studiejaren en aan de afstudeerprojecten van de masterstudenten. Op die manier doen studenten op de set de nodige ervaring op en leren ze in ploegverband de verschillende uitvoerende taken kennen.

De bachelor wordt afgesloten met de realisatie van een korte film en een productiedossier waarin ruimte wordt gemaakt voor reflectie en waarin de maker zich positioneert in het audiovisuele veld. Na de bachelor kunnen studenten zich verder ontplooien in de masteropleiding. De masterproef bestaat uit de realisatie van een korte of middellange film en uit de neerslag van een onderzoek in de vorm van een scriptie.

De opleiding staat garant voor een hoge kwaliteit. Het masterproject lanceert de student ook meteen in het circuit van de filmfestivals en andere vertoningsplatforms. Jaar na jaar worden afstudeerprojecten bekroond in binnen- en buitenland. Vorig jaar nog kreeg Karen Vázquez Guadarrama (master film 2015) te horen dat film ‘Flor de Mil Colores’ geselecteerd is voor Sundance Film Festival, het belangrijkste festival voor de onafhankelijke film in de VS. Enkele weken ervoor won Karen al de VAF Wildcard 2015 voor documentaire. Net voor deze brochure in druk ging, sleepte Abel Bos (masterstudent film) de VAF Wildcard Fictie 2016 in de wacht.

Vergeten we ten slotte niet de context van Gent als filmstad, waar film gretig en intens wordt beleefd. Er is Film Fest Gent dat een bijzondere aandacht voor geluid en muziek deelt met de filmopleiding. Aan KASK is de Engelstalige opleiding EPAS (European Postgraduate in Arts in Sound) hiervan een mooi voorbeeld: gedurende één intensief jaar wordt geluid verkend als een autonome artistieke discipline en in relatie tot een audiovisuele praktijk. Daarnaast heeft zich in Gent ook een hoogst eigenzinnig filmcircuit ontwikkeld. Organisaties als Art Cinema OffOff, Courtisane, het online reflectieplatform Sabzian en onze eigen KASKcinema creëren samen een uniek cinefiel en artistiek microklimaat dat uiterst geschikt blijkt voor kwaliteitsvolle audiovisuele cultuur. Courtisane en Sabzian werken trouwens in residentie in KASK op de Bijlokesite.

In oktober 2014 werden zowel de film- als animatieopleiding van KASK geaccepteerd als lid van CILECT en GEECT.

 

docenten