Hedendaagse Muziek

Wie kiest voor de master na master Hedendaagse Muziek aan het Koninklijk Conservatorium / School of Arts Gent werkt onder leiding van ensembles voor hedendaagse muziek Ictus en SPECTRA aan artistieke projecten met een uitdrukkelijke focus op recent gecomponeerde muziek. Je specialiseert je in het uitvoeren van hedendaagse muziek, als solist en in ensembleverband. Bij het creëren van nieuw werk van zowel jonge als gevestigde hedendaagse componisten speelt je een actieve rol.

Via workshops en lezingen kom je in contact met internationale experten en wissel je ideeën uit met generatiegenoten: componisten, choreografen, theatermakers of beeldende kunstenaars.

Onder het banier G.A.M.E. — Ghent Advanced Master Ensemble — concerteer je met medestudenten binnen en buiten de schoolmuren. Ook persoonlijke initiatieven kunnen op een podium rekenen. Je sluit de opleiding af met een concert en een scriptie.

De artistieke praktijk vormt de hoofdmoot van je studieprogramma. Het bestaat uit drie onderscheiden delen:

  1. Het masterproject van de student.
    Dit is het project waarmee je je aanmeldt in de opleiding. Het wordt gaandeweg verder geconcretiseerd doorheen het onderwijsproces en wordt begeleid via individuele coaching momenten die worden georganiseerd naargelang de noodzaak zich voordoet. Het leidt tot een juryconcert in MIRY Concertzaal, dat in master II een volwaardig publieksconcert is.
  2. G.A.M.E. (Ghent Advanced Master Ensemble)
    In dit opleidingsonderdeel participeer je aan producties van het ensemble van de masterstudenten. Jaarlijks (alternerend) is er ook een productie met de gezelschappen Ictus en SPECTRA.
  3. Sessies Ictus en SPECTRA
    Tijdens een vijftal groepssessies per jaar komen alle studenten van de opleiding samen en krijgen feedback op hun werk van een gemengde groep van musici van Ictus en SPECTRA.

Parallel met de praktijkvakken biedt de opleiding ook een aantal theoretische, omkaderende onderdelen aan. Hier verwerf je kennis op vlak van muziekanalyse, muziektheater, live-electronics, video en performance, telkens specifiek in verband met hedendaagse muziek. De opleidingsonderdelen zijn soms inleidend en initiërend, soms specialiserend. Deze kennis zal je eigen praktijk voeden, nieuwe mogelijkheden creëren en inspireren.

De leerlijn ‘reflectie en onderzoek’ introduceert je in master I in onderzoekspraktijken op vlak van hedendaagse muziek, zowel in de School of Arts (met een interdisciplinair masterseminarie) als erbuiten (bijv. in het Orpheus Instituut). In master II uit zich dit in jouw scriptie, een essay gelinkt aan de inhoud van de masterproef.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma in de muziek en krijgt een positief advies van de oriënteringscommissie, na deelname aan de oriënteringsproef. Deze proef bestaat uit twee luiken: een auditie en een beoordeling van jouw motivatie (via een gesprek) en (geschreven) projectvoorstel: het masterproject. De oriënteringsproef vindt plaats in de lokalen van de School of Arts. De oriënteringscommissie bestaat uit één of meerdere leden van het onderwijzend personeel van de opleiding muziek met specialisatie in hedendaagse muziek, een extern jurylid, een vertegenwoordiger van Ictus en een vertegenwoordiger van SPECTRA, de coördinator master hedendaagse muziek en een voorzitter. Kandidaten kunnen zich aanmelden op individuele basis alsook als ensemble. Bij aanmelding van een ensemble, dienen de verschillende leden van het ensemble zich individueel in te schrijven voor de opleiding.

Contact

Joris Blanckaert

docenten