Menu
Nienke Baekelandt / Liese-Lore Van Avermaete

Nienke Baekelandt / Liese-Lore Van Avermaete

Overzicht tentoonstelling “Please stay in an orderly fashion”

Overzicht tentoonstelling “Please stay in an orderly fashion”

Overzicht tentoonstelling “Please stay in an orderly fashion”

Overzicht tentoonstelling “Please stay in an orderly fashion”

Fleur Perneel

Fleur Perneel

Yoeri Daniels

Yoeri Daniels

Nienke Baekelandt

Nienke Baekelandt

Linde Dumolein

Linde Dumolein

Dietger Vanwynsberge

Dietger Vanwynsberge

Installatie

English master available

Bachelor in de beeldende kunsten > vrije kunsten > installatie

Eerder dan bij de ambachtelijk gebaseerde sculptuur ligt de basis van installatie in de omgang met architectuur en de inzet van readymades. Het vindt zijn oorsprong bij kunstenaars zoals Kurt Schwitters en Marcel Duchamp, en sinds de jaren 1970 bekleedt het een prominente plaats binnen de beeldende kunsten. Hedendaagse ontwikkelingen zijn terug te vinden in het werk van Allan Kaprow, Bruce Nauman, Francis Alÿs en Joëlle Tuerlinckx…

Installatiekunstenaars zoeken naar een artistieke praktijk als een soort (tijdelijk) ondernemerschap, waarin ze een avontuurlijke ruimte binnen een grotere context opzetten. Hun motieven duiden op een bevraging van het objectmatige in de kunst en sluiten aan bij een discours over een specifieke ruimte voor de kunst.

De installatie houdt rekening met de volledige ervaring van de kijker. Ze toont niet gewoon geïsoleerde voorwerpen en beelden. Ze veronderstelt dat de waarnemer niet enkel observeert, maar ook in het kunstwerk rondgaat. Die opvatting heeft tot gevolg dat het kunstwerk de plek constitueert en mogelijks site-specific wordt. De plaats waar het kunstwerk wordt getoond of de manier waarop het getoond wordt, draagt bij aan de betekenis. Iedere kunstenaar geeft aan ruimtelijkheid en site-specificity een eigen invulling. Bovendien is deze praktijk veelal verbonden met de publieke ruimte, want de kunstenaar houdt zijn werk niet noodzakelijk binnen de grenzen van het atelier of de reguliere tentoonstellingsruimte.

In het traject installatie worden verschillende media aangereikt. Een kritisch discours omtrent (bewegend) beeld, object en ruimte vormen het uitgangspunt bij het creëren van een installatie. Beeldmiddelen zoals objecten, tekeningen, teksten, fotografische en bewegende beelden kunnen worden ingezet. Omdat productie en presentatie vaak samenvallen, wordt de student gestimuleerd om zijn werk frequent op te stellen binnen en buiten de muren van het atelier. Deze toonmomenten geven de student de kans om zijn visie en praktijk te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen. Door middel van individuele begeleiding en groepsbesprekingen verscherpt de student zijn intenties en wordt hij vaardiger in de ontwikkeling van een installatie.

In het atelier beschikt de student over een eigen werkplek of studieruimte. Het atelier is verder opgedeeld in verschillende technische werkplaatsen (hout, metaal, digitaal,...) en een centrale opstelruimte. De student wordt begeleid door een team van docenten, onderzoekers en gastprofessoren die elk vanuit hun eigen praktijk diverse beeldmiddelen, expertise en visies aanbrengen.

docenten