Menu
Tim Duerinck, piepschuimen cello

Tim Duerinck, piepschuimen cello

foto: Laurent Fobe

foto: Laurent Fobe

Elize Naessens

Elize Naessens

Stijn Smeets

Stijn Smeets

Tim Duerinck

Tim Duerinck

Instrumentenbouw

English master available

Bachelor in de muziek > instrumentenbouw

De afstudeerrichting instrumentenbouw bestudeert de morfologie van de muziekinstrumenten in functie van de bouw, de reconstructie en het behoud van deze fascinerende artefacten. De opleiding gaat in tegen de tendens tot uniformisering en exploreert de oneindige klankmogelijkheden van akoestische instrumenten  Ze doet dit bovendien in het belang van de uitvoeringspraktijk van oude, maar evengoed van nieuwe muziek.

Voor je onderzoek en bouwactiviteit onderzoek je grondig de historische bronnen en traktaten, de iconografie en de vakliteratuur. Je bestudeert en documenteert instrumenten die bewaard worden in particuliere en openbare collecties. Daarbij gebruik je zowel de traditionele methodes (opmetingen, plantekenen, fotografie) als de nieuwste technologieën (Röntgen en CT-scans, 3D scanning, ultrasoon, …)

Tijdens de bachelorjaren leer je de verschillende bouwtechnieken aan door vrij eenvoudige instrumenten uit diverse disciplines te bouwen: o.m. een hakkebord of psalterium, barokgitaar en viola da gamba,cornetto,. Gaandeweg kan je je dan specialiseren in strijk-, tokkel-, blaas- of klavierinstrumenten.

In de masterjaren komt ook experimentele instrumentenbouw aan bod, evenals een initiatie in de conservatie en restauratie van muziekinstrumenten. Ook musiceren is belangrijk in het curriculum. Je leert instrumenten bespelen en de instrumenten die je zelf gebouwd hebt, worden  tijdens het academiejaar getest, gewikt en gewogen door muziekstudenten, en tijdens de eindexamens door professionele gerenommeerde musici en gevestigde bouwers.

In het verleden zetelden onder andere Jos Van Immerseel, Sigiswald Kuijken, Wieland Kuijken, Karel Moens, Johan Huys, Frans Vos, Kris Verhelst, Stefaan Smagghe, Frank Agsteribbe, Robert Kohnen, Peter Van Heyghen,Marc Seghers, Christophe Bursens in de jury’s.

De opleiding instrumentenbouw legt een basis voor een breed scala aan functies en beroepen. De veelgelaagdheid en het interdisciplinaire karakter van de instrumentenbouw impliceert immers een uitgebreid en gedifferentieerd vakkenpakket. Als afgestudeerde kan je in een instrumentenbouwersatelier gaan werken of je vestigen als zelfstandig instrumentenbouwer.  Je zal ook een veelheid aan praktische, organisatorische, communicatieve en reflectieve competenties hebben verworven waarmee je terecht kan in diverse culturele en wetenschappelijke instellingen en organisaties: musea, concert- en theaterhuizen, muziekensembles, culturele centra, erfgoedhuizen, archieven, galerieën en projectbureaus. Je kan er aan de slag als medewerker in een conservatie- of restauratieatelier, adviseur, tentoonstellingscoördinator of -bouwer, medewerker bij de educatieve dienst, als orkestregisseur, als onderzoeker of als lesgever.

De afstudeerrichting instrumentenbouw onderhoudt nauwe contacten met instrumentenmusea zoals het Muziekinstrumentenmuseum te Brussel (MIM), het museum Vleeshuis / Klank van de Stad, de Alamire Foudation te Leuven en andere onderzoeksentiteiten in binnen- en buitenland. Binnen de opleiding zijn diverse onderzoekers actief in het kader van doctoraten in de instrumentenbouw

docenten