open day
Tim Duerinck, piepschuimen cello

Tim Duerinck, piepschuimen cello

foto: Laurent Fobe

foto: Laurent Fobe

Instrumentenbouw

Bachelor in de muziek > instrumentenbouw

De afstudeerrichting instrumentenbouw richt zich op de geschiedenis en de structuur van muziekinstrumenten, dit ten behoeve van de bouw, de reconstructie en het behoud van deze fascinerende objecten. De studie concentreert zich vooral op het bestuderen en (re) construeren van historische instrumenten, en onderzoekt de oneindige klankmogelijkheden van deze akoestische instrumenten. Ze doet dit bovendien in het belang van de uitvoeringspraktijk van oude, maar even goed van nieuwe muziek. Als student instrumentenbouw analyseer je, voor je onderzoek en bouwactiviteiten, grondig de historische bronnen en traktaten, de iconografie en de vakliteratuur. Daarnaast bestudeer en documenteer je instrumenten die bewaard worden in particuliere en openbare collecties. Daarbij gebruik je zowel de traditionele methodes (opmetingen, plantekenen, fotografie) als de nieuwste technologieën, zoals Röntgen- en CT-scans, optische 3D-scanning en digitale endoscopie.

De afstudeerrichting instrumentenbouw aan KASK & Conservatorium is in Europa een van de weinige opleidingen in dit vakgebied op hogeschool-niveau. Het volledige studietraject beslaat vijf jaar: drie bachelorjaren en twee masterjaren. In de eerste twee bachelorjaren leer je het gebruik van handgereedschap en de verschillende bouwtechnieken, door vrij eenvoudige muziekinstrumenten te bouwen uit diverse disciplines, zoals een hakkebord en een barokgitaar. Vanaf het derde jaar kun je je dan specialiseren in historische strijk-, tokkel-, houtblaas- of klavierinstrumenten. Daarnaast zijn er ondersteunende vakken als kunst- en muziekgeschiedenis, instrumentenleer, technisch tekenen, materialenleer en akoestiek. In de masterjaren kies je een eigen onderzoeksthema, waaraan dan twee volle jaren in projectmatige vorm wordt gewerkt. Uit dit project komen meerdere muziekinstrumenten voort, gebaseerd op het gekozen thema. Tevens komt de experimentele instrumentenbouw aan bod, evenals een initiatie in de conservatie en restauratie van instrumenten. Musiceren is eveneens belangrijk in het gehele curriculum. Je leert vanaf het begin muziekinstrumenten bespelen en de instrumenten die je zelf hebt gebouwd worden tijdens het academiejaar ook getest, gewikt en gewogen door conservatoriumstudenten. Tijdens de eindexamens worden je instrumenten beoordeeld door professionele, gerenommeerde musici en gevestigde bouwers.

De opleiding legt een basis voor een breed scala aan functies en beroepen. De veelgelaagdheid en het interdisciplinaire karakter van het vakgebied instrumentenbouw impliceren immers een uitgebreid en gedifferentieerd vakkenpakket. Als afgestudeerde kan je in een instrumentenbouwersatelier gaan werken of je vestigen als zelfstandig instrumentenbouwer. Je zal ook een veelheid aan praktische, organisatorische, communicatieve en reflectieve competenties hebben verworven waarmee je terecht kan in diverse culturele en wetenschappelijke instellingen en organisaties: musea, concert- en theaterhuizen, muziekensembles, culturele centra, erfgoedhuizen, archieven, galerieën en projectbureaus. Je kan er aan de slag als medewerker in een conservatie- of restauratieatelier, adviseur, tentoonstellingscoördinator of -bouwer, medewerker bij een educatieve dienst, als onderzoeker of als lesgever. De afstudeerrichting instrumentenbouw onderhoudt nauwe contacten met musea en organisaties in het vakgebied zoals het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) te Brussel, het museum Vleeshuis / Klank van de Stad te Antwerpen, de Alamire Foudation te Leuven en andere onderzoeksentiteiten in binnenen buitenland. Binnen de opleiding zijn tevens onderzoekers actief in het kader van doctoraten in de instrumentenbouw.

Een grote portie doorzettingsvermogen, gevoel voor precisie, een passie voor muziek en instrumenten en een bepaalde mate van handvaardigheid zijn cruciaal om je eigen parcours binnen de opleiding af te leggen. Een specifieke vooropleiding (bijvoorbeeld in houtbewerking wordt niet van kandidaten verwacht

docenten