open day

Daan Bergers, Symbiotic Culture of Bacteria and yeast 2018, foto: Dirk Van Gogh

Daan Bergers, Symbiotic Culture of Bacteria and yeast 2018, foto: Dirk Van Gogh

Robbert Van Parijs

Robbert Van Parijs

Focus Meubel en Design tijdens Graduation 2018. Foto: Dirk Van Gogh

Focus Meubel en Design tijdens Graduation 2018. Foto: Dirk Van Gogh

Interieurvormgeving

Als interieurvormgever is de hele wereld je speelterrein. De gebouwde omgeving in al haar aspecten, meubels en designobjecten, zijn maar een deel van de dingen waarmee een interieurvormgever zijn stempel op de leefwereld van mensen kan drukken. De impact van interieurvormgeving op de samenleving is dan ook groot. Veilige, functionele en comfortabele ruimtes om te wonen, te leven of te werken zijn zeer belangrijk – maar liever nog zijn deze plekken ook aangenaam en sfeervol.

Iets voor jou?

Onze opleiding Interieurvormgeving vormt je tot een echte professional die een opdracht kan aanvatten met de nodige zin voor realiteit en functionaliteit, maar daarbij ook de nodige verbeelding, persoonlijkheid en gevoel voor esthetiek aan de dag kan leggen om net dat verschil te maken. Een open geest, een flinke dosis creativiteit, enthousiasme en empathie zijn daarbij essentieel, maar ook zelfstandigheid, zin voor nauwkeurigheid, technisch inzicht en communicatieve vaardigheden zijn onontbeerlijk.

Als interieurvormgever werk je rond ruimtelijke problemen. Daarbij ben jij de creatieve spil die het hele ontwerpproces aanstuurt. Vaak zal je ook de uitvoering van de werken moeten opvolgen. In heel dit proces is communicatie in al haar vormen cruciaal – met alle betrokken partijen, zowel met professionals als leken. Bovendien moet je, als onmisbare schakel tussen klant en uitvoerder, te allen tijde je klant kunnen bijstaan en adviseren.

Het atelier in het hart van je opleiding

Onze opleiding Interieurvormgeving stelt hiertoe een bijzonder traject voor. Centraal in de opleiding staan de ateliers. Hier word je uitgedaagd om in concrete en realistische ontwerpopgaven je creativiteit, je persoonlijkheid, je eigen visie op ruimtelijke vormgeving te ontwikkelen en te ontplooien. Uiteraard word je daarin grondig ondersteund en intensief begeleid. Een persoonlijke benadering staat voorop. De omkaderende opleidingsonderdelen geven je de nodige theoretische onderbouw om de realiteitszin en haalbaarheid van je eigen ontwerpvoorstellen af te toetsen.

In het begin van de opleiding maken we je vertrouwd met alle aspecten van een ontwerpproces. We scherpen je creativiteit aan en leren je om vanuit een grondige analyse onderbouwde keuzes te maken en concepten te formuleren. Speciale aandacht gaat daarbij naar manieren om je ideeën op een grafische manier te communiceren. Stapsgewijs stijgt de graad van uitwerking en detaillering, om uiteindelijk tot definitieve ontwerpdossiers en presentatietekeningen te komen.

Vier keuzetrajecten

Gaandeweg komen jouw persoonlijkheid en visie meer in de spotlight te staan. Halverwege het curriculum bieden we je, vier keuzetrajecten aan. Via deze focussen kan je je verder bekwamen in die aspecten van de praktijk van de interieurvormgeving die jou het meest aanspreken.

  • In Concept & Ruimtelijkheid ligt de nadruk op de conceptvorming, waarbij jouw persoonlijke visie en beleving van de ruimte de basis vormen voor het ontwerp.
  • In Meubel & Design leer je via specifieke onderzoeks- en ontwerpmethodes meubel- en designobjecten te ontwerpen. Het gebruik, de functie en de vorm van objecten zijn daarbij het uitgangspunt.
  • Bij de afstudeerfocus Tijdelijke Installaties staan flexibiliteit en aanpasbaarheid centraal, waarbij het woord ‘tijdelijk’ slaat op de duur(zaamheid) van gebruik. Qua opdrachten wordt gefocust op scenografie, standenbouw, vormgeven van tentoonstellingen en evenementen.
  • In Interieurafwerking & Advies is het aankleden en ontwerpen binnen een bestaande ruimtelijke context is hier de opdracht. De technische uitwerking en detaillering krijgen nadrukkelijk aandacht, evenals de opmaak van adviesdossiers en aspecten van verkoop.

Stage en bachelorproef

De bachelorproef, in je afstudeerjaar, is een verdere en doorgedreven specialisatie in één van deze focussen. In dat afstudeerjaar wordt de realiteitszin van de opleiding nog versterkt door een stage. Daar krijg je de kans om je kennis en vaardigheden af te toetsen aan de dagdagelijkse praktijk van de interieurvormgever. Ook in de keuze van je stageplaats kan je trouwens je eigen interesses en specialiteiten beklemtonen.

En wat daarna?

Na onze opleiding kan je terecht in een breed werkveld binnen de architectuur en vormgeving. Je kan aan de slag in dienstverband of als zelfstandige, en dit in een brede waaier van sectoren: (ver)nieuwbouw, standen- en decorbouw, tentoonstellingsontwerp, productvormgeving, meubel- en designontwerp,…

Wie wil kan ook verder studeren, en dan biedt KASK & Conservatorium je al meteen heel wat mogelijkheden. Zo is er de professionele bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur. Mits een toelatingsproef kan je ook de stap zetten naar de academische kunstenopleidingen (masterdiploma), zoals autonome vormgeving, grafisch ontwerp, mode of textielontwerp. Binnen HOGENT kan je, nog steeds binnen de bouwsector, je verder bekwamen in de professionele bachelor vastgoed. Wil je verder in het studieveld van de (interieur)architectuur, dan kan dat na een schakelprogramma.

Interieurvormgeving via contactonderwijs

De professionele bachelor interieurvormgeving in contactonderwijs is een driejarige opleiding. Het modeltraject omvat 60 studiepunten per trajectjaar. Een overzicht van de opleidingsonderdelen, kan je in het curriculum terugvinden. Een specifieke vooropleiding is niet nodig.

Studenten die omwille van een verkeerde studiekeuze in de loop van het academiejaar naar de opleiding Interieurvormgeving willen overschakelen, kunnen een heroriënteringstraject volgen dat start in semester 2. Lees meer in de infobrochure of contacteer trajectbegeleider Femke Neels (femke.neels@hogent.be) voor meer informatie over dit traject.

Interieurvormgeving in afstandsonderwijs

Naast de opleiding interieurvormgeving in contactonderwijs, bestaat de mogelijkheid het bachelor programma in afstandsonderwijs te volgen. Dit flexibel studietraject richt zich op volwassenen die een studie willen combineren met een job en/of een gezin of die zich willen bijscholen of zich willen heroriënteren op de arbeidsmarkt. Een specifieke vooropleiding is niet nodig.

Het modeltraject in afstandsonderwijs omvat vier jaren van 45 studiepunten. Het biedt de opleidingsonderdelen van de bachelor in interieurvormgeving aan in alternatieve onderwijs- en examenvormen. Studeren in afstandsonderwijs houdt bij ons in dat je zelfstandig studeert met persoonlijke begeleiding en vaste wekelijkse contactmomenten. Dit laat je toe om op eigen tempo en op een flexibele manier je studietraject te doorlopen. Voor de stage kan je kiezen uit verschillende formules die een combinatie met werk en/of gezin mogelijk maken.

In de online leeromgeving tref je alle informatie aan die je nodig hebt om je de stof zelfstandig eigen te maken. Er zijn leerpaden ontwikkeld die je doorheen de leerstof en oefeningen gidsen. Voor elk opleidingsonderdeel zijn verplichte contactmomenten met de docenten en medestudenten gepland. Deze momenten vinden plaats op vrijdagnamiddag van 14:00 tot 18:30. Tijdens die momenten reiken de docenten je theoretische kapstokken aan en begeleiden ze je doorheen jouw ontwerpproces.

De inschrijvingsprocedure voor deze opleiding start met een algemene infosessie en een persoonlijk intakegesprek. Lees de infobrochure of contacteer afstandsonderwijs@hogent.be voor meer informatie over interieurvormgeving in afstandsonderwijs.

docenten