Menu
Seiren tijdens De Nieuwelingen, foto: Marian Coppieters

Seiren tijdens De Nieuwelingen, foto: Marian Coppieters

Jamsessie tijdens TUNES, foto: Laurent Fobe

Jamsessie tijdens TUNES, foto: Laurent Fobe

Stadt tijdens TUNES, foto: Laurent Fobe

Stadt tijdens TUNES, foto: Laurent Fobe

Yamantau tijdens Lokale Helden, foto: Laurent Fobe

Yamantau tijdens Lokale Helden, foto: Laurent Fobe

Jazz/pop

English master available

Bachelor en master in de muziek > uitvoerende muziek > jazz/pop

De naam jazz/pop zegt het al: in het conservatorium van Gent kun je jazz studeren, maar ook – als eerste en enige in Vlaanderen – popmuziek. De corebusiness van de opleiding is musiceren. Wekelijks heb je één uur individuele instrumentles/zangles. Hier leer je de technische vaardigheden die je nodig hebt om je optimaal op je instrument te kunnen uitdrukken. Bovendien leer je hier het idioom van de verschillende jazz- of popstijlen zodat je op een creatieve manier in het traditioneel én hedendaags repertoire kunt bewegen, als solist maar ook als begeleider. Tijdens deze lessen ontwikkel je je eigen, unieke stemgeluid, jouw ‘sound’.

Naast de individuele instrumentlessen zijn er de lessen samenspel. Je speelt van meet af aan in een jazz- of popband. Daarin leer je in groep spelen, en dat in diverse stijlen en genres. Voor jazzmuzikanten zijn er bovendien speciale bands met specifieke bezettingen (zoals een bigband, pianotrio of een vocal band). Enerzijds is jouw bijdrage essentieel voor het eindresultaat van het collectief, anderzijds word je zelf door de groepsondersteuning en interactie met je medemusici gestimuleerd tot grotere artistieke expressie.

Het is de visie van het afstudeertraject jazz / pop dat je als afgestudeerd muzikant niet louter moet excelleren op je instrument. Veranderde muzikale en maatschappelijke noden vereisen een bredere, en diepere kennis van aspecten als compositie, arrangement, productie en podiumtraining. Het is in de huidige professionele jazz- en popwereld ook van belang dat je als musicus een working knowledge hebt hoe een werk te arrangeren voor wisselende bezettingen, en in verschillende stijlen. Het is daarbij belangrijk om je eigen composities te kunnen maken of je eigen songs te kunnen schrijven. Binnen de opleiding uitvoerende muziek jazz/pop is er naast een focus op het uitvoerende aspect daarom ook veel ruimte voor creatieve ontwikkeling, vanuit opleidingsonderdelen als arrangement, compositie en creative lab. Je leert zelf nummers schrijven, analyseert werken van toonaangevende artiesten en leert de aangeleerde schrijftechnieken toe te passen in een grote variëteit aan stijlen.

Daarbij is de wisselwerking tussen de verschillende afstudeertrajecten van groot belang. In creative lab werken studenten jazz, pop én muziekproductie immers samen aan eigen werk. Kruisbestuiving, inventiviteit en creativiteit worden zo aangewakkerd. In de muziekpraktijk komen jazz en pop immers dichter bij elkaar en de wederzijdse beïnvloeding en synergie tussen beide muzieksoorten zorgen voor extra intensiteit en dynamiek. Door de samenwerking met studenten muziekproductie komen studenten bovendien in aanraking met de meest geavanceerde opnameapparatuur en modernste software. Het is dus een grote troef van deze opleiding dat het Conservatorium zowel een richting jazz als pop heeft, én een richting muziekproductie.

Ter ondersteuning van de instrumentpraktijk zijn er vakken zoals harmonie, arrangement, ear training, ritmeklas en muziektechnologie. Maar ook deze theoretische opleidingsonderdelen zijn voor een groot deel praktijkgericht. Zo krijg je in de les harmonie regelmatig compositieopdrachten, leer je in ear training ‘horen met je ogen’, en ‘zien met je oren’ en wordt je ritmische vaardigheid aangescherpt in de ritmeklas. Bovendien wordt de muzikaliteit sterker gemaakt door pianolessen (voor de pianostudenten wordt dat Hammond-les), en leren de studenten in lichaamsbewustzijn op een betere manier met hun fysiek om te gaan.

Muziek studeren omhelst niet alleen instrumentpraktijk en muziektheorie. Als academische opleiding krijg je als student ook heel wat algemene kennis en vaardigheden mee. Inzichten in de jazz- en popgeschiedenis, een grondige introductie in de filosofie, muziekpsychologie en muzieksociologie, een reflectie op songteksten en lyriek, onderzoekszoeksvaardigheden, etc. Ook kennis van het werkveld is een essentieel onderdeel. Vakken zoals structuur en werking van het muziekcircuit, juridische  en zakelijke aspecten van de muziekindustrie,  en muziek & management zorgen ervoor dat je inzicht krijgt in het werkveld en je je eigen plek in het muziekcircuit weet te ontdekken en te verstevigen.

Ook niet onbelangrijk: op gezette tijden worden er masterclasses en workshops georganiseerd met binnen- en buitenlandse musici, zijn er projectweken en kunnen studenten jazz/pop hun muziek live laten opnemen door studenten muziekproductie in de zeer goed uitgeruste studio's. We blijven bovendien niet binnen onze eigen muren. Want Gent als stad biedt heel wat voordelen voor studenten jazz-pop. De stad ontving van Unesco de titel 'Creative City of Music' en is deze meer dan waard. Denken we maar aan de vele podia zoals Vooruit, Muziekcentrum de Bijloke, Handelsbeurs, Trefpunt, de Centrale, Democrazy, Kinky Star, Charlatan, Video, Hot Club de Gand, Damberd en nog vele andere. Gent is ook een festivalstad bij uitstek met Gent Jazz, Jazz in ‘t park en niet te vergeten de Gentse Feesten en de ontelbare festivalletjes en pleinconcerten. Ten slotte telt Gent honderden pop- en rockgroepen en is daarmee dé pop- en rockstad van Vlaanderen. De opleiding jazz-pop werkt intensief samen met heel wat van deze organisatoren en organiseert ook zelf regelmatig jamsessies en concerten. Gent, de plek bij uitstek om je te profileren als beginnend muzikant, de opleiding én de talloze podiumkansen die de opleiding aanreikt, zijn een gouden combinatie om je muzikantencarrière te starten.

Als opleiding blijven we niet binnen onze stadsgrenzen. Studenten krijgen de kans om tijdens hun opleiding deel te nemen aan unieke buitenlandreizen. Zo werden al reizen naar Londen en New York georganiseerd, met masterclasses en workshops, concerten en jamsessies, of een bezoek aan de Frankfurter Musikmesse. Studenten worden daarenboven gestimuleerd om tijdens hun studie één of twee semesters aan een buitenlands conservatorium te gaan studeren via het Erasmus programma.
In ons studietraject jazz/pop krijgt elke student alle aandacht en ruimte met het oog op zijn/haar maximale persoonlijke ontwikkelingen individuele ontplooiing. Hij/zij zal steeds gestimuleerd worden tot kritisch en creatief denken. Musiceren in groep houdt daarbij in dat men respect voor de medestudent ontwikkelt en zijn plaats vindt binnen het collectief om daar een zo constructief mogelijke bijdrage te leveren. Kennis van de geschiedenis en tradities is zeer belangrijk, maar tevens wordt het verlangen en de verbeelding gestimuleerd om een eigen, originele muzikale weg te bepalen, in te slaan en passioneel te omarmen.

docenten