Menu
Seiren tijdens De Nieuwelingen, foto: Marian Coppieters

Seiren tijdens De Nieuwelingen, foto: Marian Coppieters

Jamsessie tijdens TUNES, foto: Laurent Fobe

Jamsessie tijdens TUNES, foto: Laurent Fobe

Kafska tijdens De Nieuwelingen, foto: Marian Coppieters

Kafska tijdens De Nieuwelingen, foto: Marian Coppieters

Stadt tijdens TUNES, foto: Laurent Fobe

Stadt tijdens TUNES, foto: Laurent Fobe

Yamantau tijdens Lokale Helden, foto: Laurent Fobe

Yamantau tijdens Lokale Helden, foto: Laurent Fobe

Jazz/pop

English master available

Bachelor en master in de muziek > uitvoerende muziek > jazz/pop

De naam jazz/pop zegt het al: in het conservatorium van Gent kun je jazz studeren, maar ook – als eerste en enige in Vlaanderen – popmuziek. De corebusiness van de opleiding is musiceren. Wekelijks heb je één uur individuele instrumentles/zangles. Hier leer je de technische vaardigheden die je nodig hebt om je optimaal op je instrument te kunnen uitdrukken. Bovendien leer je hier het idioom van de verschillende jazz- of popstijlen zodat je op een creatieve manier in het traditioneel én hedendaags repertoire kunt bewegen, als solist maar ook als begeleider. Tijdens deze lessen ontwikkel je je eigen, unieke stemgeluid, jouw ‘sound’.

Naast de individuele instrumentlessen zijn er de lessen samenspel. Je speelt van meet af aan in een jazzcombo of popband. Daarin leer je in groep spelen, en dat in diverse stijlen en genres. Voor jazzmuzikanten zijn er bovendien speciale genrecombo’s met specifieke bezettingen (zoals een bigband, pianotrio of een vocaal ensemble). Enerzijds is jouw bijdrage essentieel voor het eindresultaat van het collectief, anderzijds word je zelf door de groepsondersteuning en interactie met je medemusici gestimuleerd tot grotere artistieke expressie.

Het is de visie van het afstudeertraject jazz / pop dat je als afgestudeerd musicus niet louter moet excelleren op je instrument. Veranderde muzikale en maatschappelijke noden vereisen een bredere, en diepere kennis van aspecten als compositie, arrangement, productie en podiumtraining. Het is in de huidige professionele jazz- en popwereld ook van belang dat je als musicus een working knowledge hebt hoe een werk te arrangeren voor wisselende bezettingen, en in verschillende stijlen. Het is daarbij belangrijk om je eigen composities te kunnen maken of je eigen songs te kunnen schrijven. Binnen de opleiding uitvoerende muziek jazz/pop is er naast een focus op het uitvoerende aspect daarom ook veel ruimte voor creatieve ontwikkeling, vanuit opleidingsonderdelen als arrangement, compositie, songwriting en partituuranalyse. Je leert zelf nummers schrijven, analyseert werken van toonaangevende artiesten en leert de aangeleerde schrijftechnieken toe te passen in een grote variëteit aan stijlen.

Ter ondersteuning hiervan zijn er harmonie, reharmonisatie, harmonisatie aan de piano en ear training. Deze theoretische opleidingsonderdelen zijn voor een groot deel praktijkgericht. Zo krijg je in de les harmonie regelmatig compositieopdrachten. Harmonisatie aan de piano is praktische harmonie waarin je de tijdens de lessen harmonie opgedane theoretische kennis toepast op de piano. In ear training leer je ‘horen met je ogen’, en ‘zien met je oren’. De onderdelen melodie, ritme en harmonie komen vanzelfsprekend aan bod. In Gent wordt het accent gelegd op het relatief horen en zingen, analoog met de manier waarop dat gebeurt in Amerikaanse jazz-conservatoria. Daarnaast is er oor zangers een aparte module muziektheatrale vorming waarin je podiumtraining krijgt en een inzicht verwerft in muziektheater. En ook niet onbelangrijk: op gezette tijden worden er masterclasses en workshops georganiseerd met binnen- en buitenlandse musici.

Muziek studeren omhelst niet alleen instrumentpraktijk en muziektheorie. Als academische opleiding krijg je als student ook heel wat algemene kennis en vaardigheden mee. Inzichten in de jazz- en popmuziekgeschiedenis, achtergronden bij de cultuurgeschiedenis, filosofie en psychologie, onderzoekszoeksvaardigheden, etc. Ook kennis van het werkveld is een must. Vakken zoals juridische aspecten van de muziekindustrie, muziek & management en muziek & recht zorgen ervoor dat je je eigen plek in het muziekcircuit weet te ontdekken.

Twee grote troeven van deze jazz / pop afdeling moeten nog eens extra onderlijnd worden. Allereerst is er het gegeven dat je hier zowel jazz als pop kan studeren. Door de aanwezigheid van zowel studenten jazz als studenten pop binnen één opleidingstraject, is er sprake van een kruisbestuiving die zeer bevorderlijk is voor beide groepen. Het is in feite een afspiegeling van de wereld buiten het Conservatorium waar er eveneens sprake is van wederzijdse beïnvloeding en synergie tussen beide muzieksoorten. De tweede troef is de aanwezigheid van het afstudeertraject muziekproductie. Hierdoor krijgen onze studenten de mogelijkheid in aanraking te komen met de meest geavanceerde opnameapparatuur en modernste computertechnieken. Bovendien kunnen studenten jazz/pop op projectbasis hun muziek live laten opnemen door studenten muziekproductie in de zeer goed uitgeruste studio's.

Gent biedt ook als stad heel wat voordelen voor studenten jazz-pop. De stad ontving van Unesco de titel 'Creative City of Music' en is deze meer dan waard. Denken we maar aan de vele podia zoals Vooruit, Muziekcentrum de Bijloke, Handelsbeurs, Trefpunt, de Centrale, Democrazy, Kinky Star, Charlatan, Video, Hot Club de Gand, Damberd en nog vele andere. Gent is ook een festivalstad bij uitstek met Gent Jazz, Jazz in ‘t park en niet te vergeten de Gentse Feesten en de ontelbare festivalletjes en pleinconcerten. Ten slotte telt Gent honderden pop-en rockgroepen en is daarmee dé pop- en rockstad van Vlaanderen. De opleiding jazz-pop werkt intensief samen met heel wat van deze organisatoren en organiseert ook zelf regelmatig jamsessies en concerten. Gent, de plek bij uitstek om je te profileren als beginnend muzikant, de opleiding én de talloze podiumkansen die de opleiding aanreikt, zijn een gouden combinatie om je muzikantencarrière te starten.

In ons studietraject jazz/pop krijgt elke student alle aandacht en ruimte met het oog op zijn / haar maximale persoonlijke ontwikkelingen individuele ontplooiing. Hij / zij zal steeds gestimuleerd worden tot kritisch en creatief denken. Musiceren in groep houdt daarbij in dat men respect voor de medestudent ontwikkelt en zijn plaats vindt binnen het collectief om daar een zo constructief mogelijke bijdrage te leveren. Kennis van de geschiedenis, de tradities en het standaard repertoire is zeer belangrijk, maar tevens wordt het verlangen gestimuleerd om zijn eigen muzikale weg te bepalen en in te slaan.

Als opleiding blijven we niet binnen onze stadsgrenzen. Studenten krijgen de kans om tijdens hun opleiding deel te nemen aan unieke buitenlandreizen. Zo werd in 2014 een reis naar New York georganiseerd, met masterclasses en workshops, concerten en jamsessies, en in 2017 staat Londen op de agenda. Tevens wordt tweejaarlijks een bezoek aan de Frankfurter Musikmesse georganiseerd. Studenten worden daarenboven gestimuleerd om tijdens hun studie één of twee semesters aan een buitenlands conservatorium te gaan studeren via het Erasmus programma.

Hier volgen nog enkele begrippen die van toepassing zijn op deze afdeling: creativiteit, inventiviteit, originaliteit en innovatie, dynamiek, intensiteit, passie, integriteit, eerlijkheid en respect.

docenten