Menu
Masterclass met Pieter Wispelwey, foto: Marian Coppieters

Masterclass met Pieter Wispelwey, foto: Marian Coppieters

Pre-concert masterclass met Barnabás Kelemen

Pre-concert masterclass met Barnabás Kelemen

Opera L'Incoronazione di Poppea

Opera L'Incoronazione di Poppea

'Timber' uitgevoerd door studenten slagwerk onder de Stadshal, foto: Marian Coppieters

'Timber' uitgevoerd door studenten slagwerk onder de Stadshal, foto: Marian Coppieters

Klassieke muziek

English master available

Bachelor en master in de muziek > uitvoerende muziek > klassieke muziek

Al zo’n duizend jaar lang berust de westerse klassieke muziekcultuur hoofdzakelijk op het tot klinken brengen van een in grafische tekens genoteerde code. Deze code evolueerde door de eeuwen heen. Vele elementen van de uitvoering werden hierbij – al dan niet indirect – genoteerd, andere via een mondelinge traditie overgeleverd. Dé uitdaging voor de hedendaagse zanger en instrumentalist bestaat erin deze codes te ontcijferen, te interpreteren en om te zetten in klinkende muziek voor een eigentijdse luisteraar.

In het afstudeertraject Klassieke Muziek verwerft de student de technieken, methodieken en attitudes die elke musicus zich dient eigen te maken om deze onafgebroken zoektocht keer op keer tot een zinvol einde te brengen. Dit creatief proces vereist de ontwikkeling van cognitieve en affectieve vermogens tot interpretatie en communicatie, maar ook een volmaakte motorische beheersing van het instrument (van menselijke stem over strijk-, blaas- en tokkelinstrumenten tot percussie, synthesizer en laptop). In de opleiding ligt de klemtoon op het verkennen van de muziek uit een periode van duizend jaar westerse cultuur, zowel in de speelpraktijk als in de theoretische reflectie daarover. Solfège, gehoorvorming en algemene muziekleer vormen de basis. Kennis van de muziekgeschiedenis – in direct verband met muziekanalyse – en de implicaties ervan voor stilistisch onderbouwde uitvoeringen zijn een tweede pijler ter ondersteuning van het individueel instrumentonderricht en de noodzakelijke intense zelfstudie. Muziekpsychologie, filosofie en algemene cultuurgeschiedenis verankeren deze bijzondere arbeid in een ruimer en maatschappelijk kader.

Aangezien de ‘klassieke’ westerse muziektraditie nog dagelijks wordt geschreven, is een bijzondere aandacht voor de recente en de allernieuwste muziek vanzelfsprekend en onlosmakelijk verbonden aan deze bachelorstudie. Daarnaast wordt er voldoende aandacht besteed aan het creatief herinterpreteren van muziek uit een verder verleden, dit aan de hand van de meest actuele inzichten inzake (historische geïnformeerde) uitvoeringspraktijk.
Elke uitvoering draagt de intellectuele en lichamelijke sporen van de muzikant die haar tot stand brengt, zowel van zijn tijd en zijn cultuur, maar ook van zijn individuele persoonlijkheid. Het is in eerste instantie de bedoeling van de opleiding dat je jouw muzikale persoonlijkheid als zanger of instrumentalist voluit ontwikkelt. Dat is een complexe en rijke zoektocht, op zowel emotioneel, technisch als intellectueel vlak. Onze docenten, die zelf toonaangevende muzikanten zijn, delen hierbij de kennis en ervaring die ze hebben opgedaan in hun dagelijkse praktijk en studie.

De technische en interpretatieve vaardigheden die een muzikant verwerft door de levenslange en intieme relatie met zijn instrument bloeien ten volle open in interactie met medespelers en -zangers. Er is een ruim en zeer divers opleidingsaanbod: slagwerk, piano, klavecimbel, orgel, altviool, viool, cello & viola da gamba, hobo & fagot, fluit & traverso, klarinet & basklarinet, trompet, trombone, hoorn, tuba, eufonium, gitaar, luit… naast uiteraard ook zang. Het opleidingstraject Klassieke Muziek is daarenboven internationaal georiënteerd, waardoor je gegarandeerd jonge musici ontmoet uit binnen- én buitenland.

Samen musiceren in verschillende kamermuzikale combinaties, in koor en orkest en in muziektheaterproducties, vormt een perfecte voorbereiding op het professionele leven en laat je toe je eigen plek en muzikale persoonlijkheid aan te scherpen in relatie tot anderen. Om die reden wordt vocaal-instrumentaal samenspel in alle mogelijke vormen sterk gestimuleerd, zowel binnen het Conservatorium als daarbuiten. Projecten, stages, (internationale) uitwisselingen en samenwerkingen zorgen ervoor dat je jouw muzikale identiteit optimaal kunt boetseren naar de toekomst toe. De broodnodige podiumervaring verwerf je op toonmomenten, openbare proeven en concerten waar je jouw vocale en muzikaalinstrumentale beheersing, alleen of in ensemble, kan aftoetsen bij een publiek. Auditiepraktijk, cultuurmanagement, muziek en recht en de lerarenopleiding openen dan weer rechtstreekse deuren naar het werkveld.

Vertrekkend van de opgedane kennis en vaardigheden in de bacheloropleiding bereidt een masterstudent een recital voor en ontwikkelt een specifiek persoonlijk artistiek project dat door een scriptie, als reflexieve neerslag van zijn / haar artistieke zoektocht, wordt onderbouwd.

docenten