Menu
Bilal Alnouri, foto: Giannina Urmeneta Ottiker

Bilal Alnouri, foto: Giannina Urmeneta Ottiker

Elli Vassalou

Elli Vassalou

Ann De Keersmaecker

Ann De Keersmaecker

Bárbara Prada

Bárbara Prada

Autonome vormgeving

English master available

Bachelor en master in de beeldende kunsten > autonome vormgeving

Eigen aan autonome vormgeving is een geloof in een hoge graad van artistieke vrijheid. Wie aan autonome vormgeving begint, vertrekt niet vanuit een medium, maar gaat met een open vizier op zoek naar wat zich nog het best laat omschrijven als een eigen filosofie en een eigen vorm van handelen. Zoals politieke ideeën en projecten in theoretische boeken en concrete acties kunnen worden verspreid… zo gebruiken wij voor de ideeën en projecten die we maken en bedenken, verschillende media en technieken. Artistieke disciplines zijn hier niet het uitgangspunt, we kijken liever naar wat ons in beweging zet: een object, een tekst, een lichaam, een stuk natuur, een sociale of politieke context. Sommigen onder ons werken met hun eigen lichaam, en we nodigen vaak andere mensen uit om mee na te denken, te creëren en te participeren. Persoonlijkheid, vertrouwen, zelfkennis, zelfredzaamheid, organisatie, imago en stellingname, politieke en maatschappelijke betrokkenheid, sociale beweging en engagement zijn basisbegrippen.

In de ruimtes waar kunst wordt gemaakt en getoond, of die zelf kunst zijn, lopen mensen rond. Die menselijke aanwezigheid is voor ons het absolute uitgangspunt van elk creatieproces. We werken ver voorbij de decoratieve of de eenduidige functionaliteit die heel wat vormgeving kenmerkt, en we verkennen de mogelijkheden van een menselijke aanwezigheid in een (kunst)werk. We nodigen publieke en private instanties uit om naar ons werk te komen kijken en eraan mee te werken, of we werken zelf mee aan projecten van anderen. We gaan op zoek naar manieren waarop ons werk kan gedijen in een veelvoud aan contexten, die niet altijd artistiek hoeven te zijn. Kortom, we genereren nieuwe interacties tussen de mens en hetgeen hij creëert. We vertrouwen in ons eigen kunnen en in onze verbeelding.

De afstudeerrichting autonome vormgeving omvat een hoofdtraject dat bestaat uit de vakken autonome vormgeving 1,2 en 3 en externe projecten. Hier leg je je eigen klemtoom als kunstenaar/vormgever en experimenteer je voluit op de grens tussen vrijheid en functionaliteit. Steeds staat het ontwikkelen van je eigen werk in relatie tot anderen centraal. Essentiële vragen zijn: Wie ben ik? Wat wil ik zeggen? Hoe doe ik dat? Wie is mijn publiek? Waar vind ik mijn publiek? Naast het individuele komt ook het collectieve onder de aandacht. We organiseren immers ook projecten waar je met de hele klas aan werkt: zowel tijdens de reguliere lessen als tijdens projectweken. Zo ontwikkel je de skills om samen te werken. We zijn ervan overtuigd dat samenwerken je helpt bij het vinden van de antwoorden op de vragen die je binnen je eigen praktijk stelt. Het is in contact met anderen dat je leert hoe je werk kan functioneren in de buitenwereld. Alles wat we in de School of Arts onderzoeken en maken, beweegt zich op die manier naar buiten toe. Maar het kan ook andersom. In autonome vormgeving dagen we de grenzen tussen kunst en de rest van de wereld uit, en we verleggen ze.

Naast dit hoofdtraject zijn er in eerste en tweede bachelor ondersteunende ateliers waarin steeds een bepaalde praktijk centraal staat. In geactiveerde ruimte bestuderen we betekenissen en mogelijkheden van een fysieke aanwezigheid. Dat kan gebeuren in de vorm van een performance, levende installatie, scenografie, parade, betoging of straatfeest. We werken zowel individueel als collectief. We activeren onszelf, de ruimte, de context en de ander (publiek en/of deelnemer). In ruimtelijke vormgeving verbreden we en differentiëren we het begrip vormgeving. Het spanningsveld tussen kunst en functionaliteit definiëren we in elke creatie opnieuw. Elke situatie waarin een creatie wordt ingebed, is specifiek, en dus kunnen er telkens ook nieuwe ideeen ontstaan. In multimediale technieken leren we naar de wereld kijken door middel van nieuwe media: foto, video, beeldverwerkingsprogramma’s,… We wenden deze media aan om ons eigen verhaal te vertellen, of als ondersteuning bij het documenteren of presenteren van geactiveerd of vormgegeven werk.

docenten