open day
Bilal Alnouri, foto: Giannina Urmeneta Ottiker

Bilal Alnouri, foto: Giannina Urmeneta Ottiker

Autonome vormgeving

Bachelor en master in de beeldende kunsten > autonome vormgeving

Op welke manier kunnen we met onze praktijk bijdragen aan de samenleving? Vanuit die kritische vraagstelling ontwikkelen we binnen Autonome Vormgeving een eigen traject. Dat doen we aanvankelijk in interactie met medestudenten; het atelier wordt dan gezien als een microsamenleving. Daarna reiken we op regelmatige basis ook tot ver daarbuiten. Op die manier wordt voor Autonome Vormgeving de hedendaagse maatschappij het werkterrein.

De hedendaagse wereld daagt kunstenaars en vormgevers voortdurend uit hun rol en positie aan te scherpen. Als autonome vormgever ga je op een kritische manier om met bestaande materialen, structuren en / of met opdrachtgevers. Autonoom werken in opdracht of in een context betekent in de eerste plaats nadenken over welke urgentie er schuilgaat in de vraag die zich aanbiedt.

Binnen Autonome Vormgeving schenken we aandacht aan de ruimtes, de materialen, de technologie en de mensen die worden ingezet: wat zijn de ethische aspecten, wat is duurzaam, wie zijn de auteurs en eigenaars van het werk? We dragen zorg voor hoe het werk zich inbedt in haar omgeving en wat het op langere termijn kan betekenen. Bij ons kan je werken aan objecten, (inter)acties, situaties, relaties, werkplekken, environments, politieke praktijken, organisatiemodellen, open systemen... Het ene nooit zonder het andere: een object plaatsen we in een situatie, een model leidt tot een actie. We werken met mensen, met materialen, met concepten en met de omgeving, en dikwijls met al deze aspecten tegelijkertijd.

Met onze veelzijdige praktijk zetten we dingen in beweging. We brengen onze kritische zelfreflectie steeds in relatie met de ander (een buurvrouw, een collega, een nieuwkomer, een deelnemer...) We vertrouwen in ons eigen kunnen en in onze verbeelding, maar niet zonder die in dialoog te plaatsen met anderen. Telkens opnieuw engageren we ons voor de sociale en relationele dimensie van wat we doen. Vormgeving en kunst zijn eerder een middel dan een doel. Niet wat het is, maar wat het doet. Niet het product, maar het proces.

Productieve Paradoxen

We werken met de spanning die ontstaat tussen autonomie en opdracht, tussen kunst en vormgeving, tussen het individuele en het collectieve, tussen het private en de commons, tussen de studio en de samenleving, tussen spel en sérieux. Hier zijn tegenstellingen productieve paradoxen die dynamiek, spanning en alertheid genereren.

Bij Autonome Vormgeving laten we zeer diverse praktijken met elkaar in dialoog gaan. Daarom staan we open voor studenten van alle achtergronden en allerlei pluimage: denkers en doeners, idealisten, activisten en (post)humanisten, poëten, reizigers en nomaden, feministen... The fast and the furious, the beauty and the beast.

Bekijk het nieuwe studieprogramma

docenten